Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

Rekrutacja na studia wyższe
rok akademicki 2016/2017

e-Rekrutacja TRWA
Zapraszamy na studia
e-Rekrutacja TRWA - Zapraszamy na studia
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
e-Rekrutacja TRWA - Zapraszamy na studia
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia
e-Rekrutacja TRWA - Zapraszamy na studia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
e-Rekrutacja TRWA - Zapraszamy na studia
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
Informujemy, że:
1. TRWA DODATKOWA TURA e-REKRUTACJI na studia stacjonarne oraz niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia od 21 września do 30 września br. na poniżej podanych wydziałach/kierunkach
2. Rekrutacja na studia stacjonarne trzeciego stopnia prowadzona jest do 30 września br.
 
 
Wydział
Budowy Maszyn i Informatyki
Studia stacjonarne
I-go stopnia
Studia niestacjonarne
I-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • automatyka i robotyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
profil ogólnoakademicki:
 • automatyka i robotyka
 • mechanika i budowa maszyn
Studia stacjonarne
II-go stopnia
Studia niestacjonarne
II-go stopnia
UWAGA: rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia
prowadzona będzie w terminie
od 1 lutego 2017 r. do 15 lutego 2017 r.
 
profil ogólnoakademicki:
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • informatyka
   nowa forma kształcenia od 2016 roku
profil ogólnoakademicki:
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
Studia stacjonarne
III-go stopnia
 
(doktoranckie) w dyscyplinie:
 • budowa i eksploatacja maszyn
 
 
Wydział
Inżynierii Materiałów, Budownictwa
i Środowiska
Studia stacjonarne
I-go stopnia
Studia niestacjonarne
I-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • inżynieria środowiska
 • inzynieria materiałowa
 • budownictwo
profil ogólnoakademicki:
 • inżynieria środowiska
 • budownictwo
Studia stacjonarne
II-go stopnia
Studia niestacjonarne
II-go stopnia

UWAGA: rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia kierunek:

 
 • inżynieria środowiska - prowadzona będzie w terminie  od 1 lutego 2017 r. do 15 lutego 2017 r.
profil ogólnoakademicki:
 • inżynieria środowiska
 
Wydział
Zarządzania i Transportu
Studia stacjonarne
I-go stopnia
Studia niestacjonarne
I-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • zarządzanie
  patronat biznesowy kierunku od 2016/2017 
 • transport
  „Laur Innowacji”, Certyfikat i Znak Jakości – „Studia z przyszłością”
 • socjologia
profil ogólnoakademicki:
 • zarządzanie
  patronat biznesowy kierunku od 2016/2017 
 • transport
  „Laur Innowacji”, Certyfikat i Znak Jakości – „Studia z przyszłością”
Studia stacjonarne
II-go stopnia
Studia niestacjonarne
II-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • zarządzanie
  patronat biznesowy kierunku od 2016/2017 
 • zarządzanie / specialization: International Management - studia prowadzone w języku angielskim
profil ogólnoakademicki:
 • zarządzanie
  patronat biznesowy kierunku od 2016/2017
 
Wydział
Humanistyczno-Społeczny
Studia stacjonarne
I-go stopnia
Studia niestacjonarne
I-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • filologia, specjalności:

  - filologia słowiańska
  - filologia angielska
  - filologia hiszpańska

 • filologia polska
 • pedagogika
profil ogólnoakademicki:
 • filologia, specjalności:
  - filologia angielska
 • pedagogika
Studia stacjonarne
II-go stopnia
Studia niestacjonarne
II-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • filologia, specjalności:
  - filologia słowiańska
  - filologia angielska
  - filologia hiszpańska
 • filologia polska
 • pedagogika

profil praktyczny:

 • pedagogika
profil ogólnoakademicki:
 • filologia, specjalności:
  - filologia angielska
profil praktyczny:
 • pedagogika
 
Wydział
Nauk o Zdrowiu
Studia stacjonarne
I-go stopnia
Studia niestacjonarne
I-go stopnia
- profil praktyczny:
 • pielęgniarstwo: studia pomostowe ścieżka AB1), C1), D1), E1)
  Studia niestacjonarne
II-go stopnia
  profil praktyczny:
 • pielęgniarstwo
1) w przypadku małej liczby kandydatów uniemożliwiającej otwarcie określonego poziomu (AB, C, D, E) poziom ten nie zostanie uruchomiony
27 wrzesień 2016
Przedłużenie terminu wpisu na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
Informujemy, że termin wpisu na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w ramach dodatkowej tury rekrutacji został przedłużony  do 30 września br.
Czytaj dalej >
20 wrzesień 2016
Obowiązkowy wpis na studia
Informujemy kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia stacjonarne oraz niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia o obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów oraz dokonania wpisu na studia
w terminie od 21 września br. do 26 września br.
Czytaj dalej >
20 wrzesień 2016
Kierunki studiów pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia, na które prowadzona jest rekrutacja rok akademicki 2016/2017
Informujemy, że:
1. TRWA DODATKOWA TURA e-REKRUTACJI na studia stacjonarne oraz niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia od 21 września do 30 września br. na poniżej podanych wydziałach/kierunkach
2. Rekrutacja na studia stacjonarne trzeciego stopnia prowadzona jest do 30 września br.
 
Czytaj dalej >
20 lipiec 2016
Obowiązkowy wpis na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
Informujemy kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia niestacjonarne o obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów oraz dokonania wpisu na studia
w terminie od 21 lipca br. do 27 lipca br.
Czytaj dalej >
13 lipiec 2016
Obowiązkowy wpis na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
Informujemy kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia stacjonarne o obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów oraz dokonania wpisu na studia w terminie od 14 lipca br. do 21 lipca br.
Czytaj dalej >