Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

Rekrutacja na studia wyższe
rok akademicki 2016/2017

e-Rekrutacja TRWA
Zapraszamy na studia
e-Rekrutacja TRWA - Zapraszamy na studia
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
e-Rekrutacja TRWA - Zapraszamy na studia
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia
e-Rekrutacja TRWA - Zapraszamy na studia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
e-Rekrutacja TRWA - Zapraszamy na studia
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
Informujemy, że:
1. TRWA DODATKOWA TURA e-REKRUTACJI na studia stacjonarne oraz niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia do 20 września br. na poniżej podanych wydziałach/kierunkach
2. Rekrutacja na studia stacjonarne trzeciego stopnia prowadzona jest do 15 września br.
 
 
Wydział
Budowy Maszyn i Informatyki
Studia stacjonarne
I-go stopnia
Studia niestacjonarne
I-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • automatyka i robotyka
 • informatyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
profil ogólnoakademicki:
 • automatyka i robotyka
 • informatyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
Studia stacjonarne
II-go stopnia
Studia niestacjonarne
II-go stopnia
UWAGA: rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia
prowadzona będzie w terminie
od 1 lutego 2017 r. do 15 lutego 2017 r.
 
profil ogólnoakademicki:
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • informatyka
   nowa forma kształcenia od 2016 roku
profil ogólnoakademicki:
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • informatyka
   nowa forma kształcenia od 2016 roku
Studia stacjonarne
III-go stopnia
 
(doktoranckie) w dyscyplinie:
 • budowa i eksploatacja maszyn
 
 
Wydział
Inżynierii Materiałów, Budownictwa
i Środowiska
Studia stacjonarne
I-go stopnia
Studia niestacjonarne
I-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • inżynieria środowiska
 • inzynieria materiałowa
 • ochrona środowiska
 • włókiennictwo
 • budownictwo
profil ogólnoakademicki:
 • inżynieria środowiska
 • inzynieria materiałowa
 • ochrona środowiska
 • budownictwo
Studia stacjonarne
II-go stopnia
Studia niestacjonarne
II-go stopnia

UWAGA: rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia kierunek:

 
 • włókiennictwo  - prowadzona jest do 20 września br.
 • inżynieria środowiska - prowadzona będzie w terminie  od 1 lutego 2017 r. do 15 lutego 2017 r.
profil ogólnoakademicki:
 • inżynieria środowiska
 
Wydział
Zarządzania i Transportu
Studia stacjonarne
I-go stopnia
Studia niestacjonarne
I-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • zarządzanie
  patronat biznesowy kierunku od 2016/2017 
 • transport
  „Laur Innowacji”, Certyfikat i Znak Jakości – „Studia z przyszłością”
 • socjologia
profil ogólnoakademicki:
 • zarządzanie
  patronat biznesowy kierunku od 2016/2017 
 • transport
  „Laur Innowacji”, Certyfikat i Znak Jakości – „Studia z przyszłością”
Studia stacjonarne
II-go stopnia
Studia niestacjonarne
II-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • zarządzanie
  patronat biznesowy kierunku od 2016/2017 
 • zarządzanie / specialization: International Management - studia prowadzone w języku angielskim
profil ogólnoakademicki:
 • zarządzanie
  patronat biznesowy kierunku od 2016/2017
 
Wydział
Humanistyczno-Społeczny
Studia stacjonarne
I-go stopnia
Studia niestacjonarne
I-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • filologia, specjalności:

  - filologia słowiańska
  - filologia angielska
  - filologia hiszpańska

 • filologia polska
 • pedagogika
profil ogólnoakademicki:
 • filologia, specjalności:
  - filologia angielska
 • pedagogika
Studia stacjonarne
II-go stopnia
Studia niestacjonarne
II-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • filologia, specjalności:
  - filologia słowiańska
  - filologia angielska
  - filologia hiszpańska
 • filologia polska
 • pedagogika

profil praktyczny:

 • pedagogika
profil ogólnoakademicki:
 • filologia, specjalności:
  - filologia angielska
profil praktyczny:
 • pedagogika
 
Wydział
Nauk o Zdrowiu
Studia stacjonarne
I-go stopnia
Studia niestacjonarne
I-go stopnia
profil praktyczny:
 • pielęgniarstwo
 • ratownictwo medyczne
profil praktyczny:
 • pielęgniarstwo: studia pomostowe ścieżka AB1), C1), D1), E1)
 • ratownictwo medyczne
  Studia niestacjonarne
II-go stopnia
  profil praktyczny:
 • pielęgniarstwo
1) w przypadku małej liczby kandydatów uniemożliwiającej otwarcie określonego poziomu (AB, C, D, E) poziom ten nie zostanie uruchomiony
28 lipiec 2016
Kierunki studiów pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia, na które prowadzona jest rekrutacja rok akademicki 2016/2017
Informujemy, że:
1. TRWA DODATKOWA TURA e-REKRUTACJI na studia stacjonarne oraz niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia do 20 września br. na poniżej podanych wydziałach/kierunkach
2. Rekrutacja na studia stacjonarne trzeciego stopnia prowadzona jest do 15 września br.
 
Czytaj dalej >
27 lipiec 2016
Obowiązkowy wpis na studia
Informujemy kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia stacjonarne oraz niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia o obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów oraz dokonania wpisu na studia
w terminie od 27 lipca br. do 29 lipca br.
Czytaj dalej >
22 lipiec 2016
Przedłużenie terminu wpisu na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
Informujemy, że termin wpisu na studia stacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia został przedłużony do 29 lipca br.
Czytaj dalej >
20 lipiec 2016
Obowiązkowy wpis na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
Informujemy kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia niestacjonarne o obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów oraz dokonania wpisu na studia
w terminie od 21 lipca br. do 27 lipca br.
Czytaj dalej >
13 lipiec 2016
Obowiązkowy wpis na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
Informujemy kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia stacjonarne o obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów oraz dokonania wpisu na studia w terminie od 14 lipca br. do 21 lipca br.
Czytaj dalej >