Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

Rekrutacja na studia wyższe
rok akademicki 2016/2017

e-Rekrutacja rok akademicki 2016/2017:
studia stacjonarne I oraz II stopnia od 6 czerwca br. do 12 lipca br.
studia niestacjonarne I oraz II stopnia od 6 czerwca br. do 19 lipca br.
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
Informujemy, że na niżej wymienionych kierunkach studiów:

1. PODSTAWOWA TURA e-Rekrutacji na studia wyższe:
 • stacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia prowadzona będzie w terminie od 6 czerwca br. do 12 lipca br.
 • niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia prowadzona będzie w terminie od 6 czerwca br. do 19 lipca br.
2. Rekrutacja na studia stacjonarne trzeciego stopnia prowadzona będzie od lipca br. do września br.
 
 
Wydział
Budowy Maszyn i Informatyki
Studia stacjonarne
I-go stopnia
Studia niestacjonarne
I-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • automatyka i robotyka
 • informatyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
profil ogólnoakademicki:
 • automatyka i robotyka
 • informatyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
Studia stacjonarne
II-go stopnia
Studia niestacjonarne
II-go stopnia
UWAGA: rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia
prowadzona będzie w terminie
od 1 lutego 2017 r. do 15 lutego 2017 r.
 
profil ogólnoakademicki:
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • informatyka
   nowa forma kształcenia od 2016 roku 
profil ogólnoakademicki:
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • informatyka
   nowa forma kształcenia od 2016 roku 
Studia stacjonarne
III-go stopnia
 
(doktoranckie) w dyscyplinie:
 • budowa i eksploatacja maszyn
 
 
Wydział
Inżynierii Materiałów, Budownictwa
i Środowiska
Studia stacjonarne
I-go stopnia
Studia niestacjonarne
I-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • inżynieria środowiska
 • inzynieria materiałowa
 • ochrona środowiska
 • włókiennictwo
 • budownictwo
profil ogólnoakademicki:
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria materiałowa
 • ochrona środowiska
 • budownictwo
Studia stacjonarne
II-go stopnia
Studia niestacjonarne
II-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • inżynieria środowiska
 • włókiennictwo
profil ogólnoakademicki:
 • inżynieria środowiska
UWAGA: rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia kierunek:
 • włókiennictwo  - prowadzona jest do 12 lipca br.
 • inżynieria środowiska - prowadzona będzie w terminie  od 1 lutego 2017 r. do 15 lutego 2017 r.
 
 
Wydział
Zarządzania i Transportu
Studia stacjonarne
I-go stopnia
Studia niestacjonarne
I-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • zarządzanie
  patronat biznesowy kierunku od 2016/2017 
 • transport
  „Laur Innowacji”, Certyfikat i Znak Jakości – „Studia z przyszłością”
 • socjologia
profil ogólnoakademicki:
 • zarządzanie
  patronat biznesowy kierunku od 2016/2017 
 • transport
  „Laur Innowacji”, Certyfikat i Znak Jakości – „Studia z przyszłością”
Studia stacjonarne
II-go stopnia
Studia niestacjonarne
II-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • zarządzanie
  patronat biznesowy kierunku od 2016/2017
 • zarządzanie / specialization: International Management - studia prowadzone w języku angielskim
profil ogólnoakademicki:
 • zarządzanie
  patronat biznesowy kierunku od 2016/2017
 
Wydział
Humanistyczno-Społeczny
Studia stacjonarne
I-go stopnia
Studia niestacjonarne
I-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • filologia, specjalności:
  - filologia słowiańska
  - filologia angielska
  - filologia hiszpańska
 • filologia polska
 • pedagogika
profil ogólnoakademicki:
 • filologia, specjalności:
  - filologia angielska
 • pedagogika
Studia stacjonarne
II-go stopnia
Studia niestacjonarne
II-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • filologia, specjalności:
  - filologia słowiańska
  - filologia angielska
  - filologia hiszpańska
 • filologia polska
profil praktyczny:
 • pedagogika
profil ogólnoakademicki:
 • filologia, specjalności:
  - filologia angielskaprofil praktyczny:
 • pedagogika
 
Wydział
Nauk o Zdrowiu
Studia stacjonarne
I-go stopnia
Studia niestacjonarne
I-go stopnia
profil praktyczny:
 • pielęgniarstwo
 • ratownictwo medyczne
profil praktyczny:
 • pielęgniarstwo: studia pomostowe ścieżka AB1), C1), D1), E1)
 • ratownictwo medyczne
Studia stacjonarne
II-go stopnia
Studia niestacjonarne
II-go stopnia
profil praktyczny:
 • pielęgniarstwo
profil praktyczny:
 • pielęgniarstwo
1) w przypadku małej liczby kandydatów uniemożliwiającej otwarcie określonego poziomu (AB, C, D, E) poziom ten nie zostanie uruchomiony
05 maj 2016
Studia magisterskie na kierunku Informatyka
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki zaprasza na studia II stopnia – magisterskie na kierunku Informatyka!
Studia są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, szczególnie regionu Bielska-Białej, w którym działa wiele firm zajmujących się projektowaniem, obsługą oraz wdrażaniem nowoczesnych technologii internetowych a także grafiką komputerową, systemami operacyjnymi i sieciowymi oraz obsługą IT.
Czytaj dalej >
28 kwiecień 2016
Kierunki studiów pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia, na które prowadzona będzie rekrutacja rok akademicki 2016/2017 Informujemy, że na niżej wymienionych kierunkach studiów:

1. PODSTAWOWA TURA e-Rekrutacji na studia wyższe:
 • stacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia prowadzona będzie w terminie od 6 czerwca br. do 12 lipca br.
 • niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia prowadzona będzie w terminie od 6 czerwca br. do 19 lipca br.
2. Rekrutacja na studia stacjonarne trzeciego stopnia prowadzona będzie od lipca br. do września br.
 
Czytaj dalej >
28 marzec 2016
International management - studia w języku angielskim na kierunku Zarządzanie
Wydział Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej zaprasza na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie, w trybie stacjonarnym prowadzone w całości w języku angielskim (tzw. english track). Studia magisterskie (Master Studies) będą realizowane w trakcie 4 semestrów. Dwa pierwsze semestry obejmować będą przedmioty kierunkowe a dwa kolejne przedmioty specjalnościowe. 
Czytaj dalej >