Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

Rekrutacja na studia wyższe
rok akademicki 2016/2017

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia,
rozpoczynające się od semestru letniego r.ak. 2016/2017 (od lutego 2017 r.)
prowadzona będzie od 1.02.2017 r. do 15.02.2017 r.
Zapraszamy na studia
Zapraszamy na studia
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
Zapraszamy na studia
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia
Zapraszamy na studia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
Zapraszamy na studia
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
Informujemy, że rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 (tj. od lutego 2017 roku) prowadzona będzie w terminie od 1 lutego 2017 r. do 15 lutego 2017 r. na poniżej podanych wydziałach/kierunkach
 
 
Wydział
Budowy Maszyn i Informatyki
Studia stacjonarne
II-go stopnia
 
profil ogólnoakademicki:
  • mechanika i budowa maszyn
  • zarządzanie i inżynieria produkcji
  • informatyka
     nowa forma kształcenia od 2016 roku
 
Wydział
Inżynierii Materiałów, Budownictwa
i Środowiska
Studia stacjonarne
II-go stopnia
 
  • inżynieria środowiska
  • włókiennictwo
 
 
 
30 wrzesień 2016
Kierunki studiów pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia, na które prowadzona jest rekrutacja rok akademicki 2016/2017
Informujemy, że rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 (tj. od lutego 2017 roku) prowadzona będzie w terminie od 1 lutego 2017 r. do 15 lutego 2017 r. na poniżej podanych wydziałach/kierunkach
 
Czytaj dalej >