Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

Rekrutacja na studia wyższe
rok akademicki 2017/2018

e-Rekrutacja na studia rok akademicki 2017/2018
od 5 czerwca 2017 roku do 24 lipca 2017 roku (do godz. 10:00)
Zapraszamy na studia
Zapraszamy na studia
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
Zapraszamy na studia
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
Zapraszamy na studia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
Zapraszamy na studia
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Opłata rekrutacyjna

Zarządzenie Nr 1125/2016/2017 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2017/2018.


Pobierz plik / Zarządzenie nr 1125

Zasady przyjęć

Uchwała Nr 1253/04/VI/2017 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie inżynieria produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki w roku akademickim 2017/2018

Pobierz plik / Uchwala-nr-1253.pdf

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia

 1. Rejestracja elektroniczna od 5 czerwca 2017 r. do 24 lipca 2017 r.
  (do godz. 10:00)
 2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej w terminie od 5 czerwca 2017 r. do 24 lipca 2017 r. (do godz. 10:00)
  UWAGA:
  Kandydat, który zarejestruje się i/lub dokona przelewu opłaty rekrutacyjnej w dniach 19 lipca 2017 r. do 24 lipca 2017 r.zobowiązany jest do wysłania druku potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  W mailu należy podać:
  - imię i nazwisko kandydata
  - nazwę wydziału oraz kierunku, który został zadeklarowany jako kierunek główny
  Brak wpływu w terminie opłaty rekrutacyjnej spowoduje niedopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego i unieważni rejestrację internetową.
 3. Składanie dokumentów przez kandydatów posiadających „starą maturę", maturę międzynarodową czy zagraniczną, a także kandydatów, którzy nie mają ocen w KReM-ie bądź są laureatami olimpiad przedmiotowych oraz ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia od 17 lipca 2017 r. do 24 lipca 2017 r. (do godz. 10:00)
 4. Ogłoszenie wyników rekrutacji w dniu 24 lipca 2017 r.
 5. Wpisy i składanie dokumentów przez kandydatów w dniach od 25 lipca 2017 r. do 28 lipca 2017 r.
 6. Ogłoszenie wyników odwołań od decyzji WKR w dniu 15 września 2017 r.

 
Ogłoszenie tury dodatkowej na kierunki,
na których zostały wolne miejsca w dniu25 lipca 2017 r.

Szczegółowe kryteria kwalifikacji

Wydział
Budowy Maszyn i Informatyki

Mechanika i budowa maszyn
Uchwała nr 1322/6/2016/2017 Rady Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów przyjęć na studia II stopnia w roku akademickim 2017/2018 na kierunek Mechanika i budowa maszyn
Pobierz plik / Uchwala-nr-1322.pdf

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Uchwała nr 1321/6/2016/2017 Rady Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów przyjęć na studia II stopnia w roku akademickim 2017/2018 na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Pobierz plik / Uchwala-nr-1321.pdf

Informatyka
Uchwała nr 1323/6/2016/2017 Rady Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów przyjęć na studia II stopnia w roku akademickim 2017/2018 na kierunek Informatyka
Pobierz plik / Uchwala-nr-1323.pdf

 
Wydział
Inżynierii Materiałów, Budownictwa
i Środowiska

Inżynieria Środowiska
Uchwała nr 815/237/2016/2017 Rady Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów kwalifikacji na studia II stopnia, w roku akademickim 2017/2018, na kierunek Inżynieria Środowiska
Pobierz plik / Uchwala-nr-815.pdf

Włókiennictwo
Uchwała nr 814/237/2016/2017 Rady Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów kwalifikacji na studia II stopnia w roku akademickim 2017/2018, na kierunek Włókiennictwo
Pobierz plik / Uchwala-nr-814.pdf

 
Wydział
Zarządzania i Transportu
Zarządzanie
Uchwała Nr 1023/2017 Rady Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów rekrutacji na studia drugiego stopnia kierunek Zarządzanie w roku akademickim 2017/2018
Pobierz plik / Uchwala-nr-1023.pdf
 
Wydział
Humanistyczno-Społeczny
Filologia, Filologia Polska
Uchwała nr 32 z dnia 7 marca 2017 r. Rady Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018
Pobierz plik / Uchwala-nr-32.pdf
 
Wydział
Nauk o Zdrowiu
 Pielęgniarstwo

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Kandydaci na studia drugiego stopnia muszą posiadać przynajmniej dyplom ukończenia wyższych studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnych kierunków.
2. W przypadku niezgodności kierunku studiów kandydat podlega procedurze określonej przez Rady Wydziałów w uchwałach przyjętych w trybie § 3.

§ 2.
Ogólne kryteria kwalifikacji

1. Na wszystkie kierunki studiów kwalifikacja następuje na podstawie oceny figurującej na dyplomie studiów pierwszego stopnia oraz średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia.
1a. Rady Wydziałów mogą wprowadzić dodatkowe kryterium kwalifikacji w formie rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją powołaną przez dziekana sprawdzającą przygotowanie kandydatów do studiów.
2. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne sporządzają listy rankingowe kandydatów na podstawie wskaźnika rekrutacji WR wyliczonego wg wzoru:

WR = 10 x (O + S + R*)

gdzie :
O - ocena figurująca na dyplomie studiów pierwszego stopnia,
S - średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia,
R*- punkty uzyskane po rozmowie kwalifikacyjnej (skala od 0 do 5).

§ 3.

Rady Wydziałów przyjmują w trybie uchwał w terminie do 28 lutego 2017 roku szczegółowe kryteria kwalifikacji na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018.

Kierunki studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, na które prowadzona będzie rekrutacja w roku akademickim 2017/2018

Wydział
Budowy Maszyn i Informatyki
Studia stacjonarne
I-go stopnia
Studia niestacjonarne
I-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • automatyka i robotyka
 • informatyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
profil ogólnoakademicki:
 • automatyka i robotyka
 • informatyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
Studia stacjonarne
II-go stopnia
Studia niestacjonarne
II-go stopnia
UWAGA: rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia
prowadzona będzie w lutym 2018 roku
 
profil ogólnoakademicki:
 • informatyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
profil ogólnoakademicki:
 • informatyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 
Wydział
Inżynierii Materiałów, Budownictwa
i Środowiska
Studia stacjonarne
I-go stopnia
Studia niestacjonarne
I-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • budownictwo
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria środowiska
 • moda i projektowanie tekstyliów (specjalność na kierunku włókiennictwo)
 • rolnictwo ekologiczne i agroturystyka (specjalność na kierunku ochrona środowiska)
 • ekspertyzy środowiskowe (specjalność na kierunku ochrona środowiska)
profil ogólnoakademicki:
 • budownictwo
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria środowiska
 • ochorna środowiska
Studia stacjonarne
II-go stopnia
Studia niestacjonarne
II-go stopnia

UWAGA: rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia prowadzona będzie w lutym 2018 roku

 
profil ogólnoakademicki:
 • inżynieria środowiska
 • włókiennictwo
profil ogólnoakademicki:
 • inżynieria środowiska
 
Wydział
Zarządzania i Transportu
Studia stacjonarne
I-go stopnia
Studia niestacjonarne
I-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • zarządzanie
 • transport
 • socjologia
profil praktyczny:
 • analityka i komunikacja w biznesie pierwszy nabór na nowy kierunek studiów 
profil ogólnoakademicki:
 • zarządzanie
 • transport
profil praktyczny:
 • analityka i komunikacja w biznesie pierwszy nabór na nowy kierunek studiów 
Studia stacjonarne
II-go stopnia
Studia niestacjonarne
II-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • zarządzanie
 • zarządzanie / specialization: International Management - studia prowadzone w języku angielskim
profil ogólnoakademicki:
 • zarządzanie
 
Wydział
Humanistyczno-Społeczny
Studia stacjonarne
I-go stopnia
Studia niestacjonarne
I-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • filologia, specjalności:

  - filologia słowiańska
  - filologia angielska
  - filologia hiszpańska

 • filologia polska
 • pedagogika
profil ogólnoakademicki:
 • filologia, specjalności:
  - filologia angielska
 • pedagogika
Studia stacjonarne
II-go stopnia
Studia niestacjonarne
II-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • filologia, specjalności:
  - filologia słowiańska
  - filologia angielska
  - filologia hiszpańska
 • filologia polska

profil praktyczny:

 • pedagogika
profil ogólnoakademicki:
 • filologia, specjalności:
  - filologia angielska
profil praktyczny:
 • pedagogika
 
Wydział
Nauk o Zdrowiu
Studia stacjonarne
I-go stopnia
Studia niestacjonarne
I-go stopnia
profil praktyczny:
 • pielęgniarstwo
 • ratownictwo medyczne
profil praktyczny:
 • pielęgniarstwo: studia pomostowe ścieżka AB1), C1), D1), E1)
 • ratownictwo medyczne
Studia stacjonarne
II-go stopnia
Studia niestacjonarne
II-go stopnia
profil praktyczny:
 • pielęgniarstwo
profil praktyczny:
 • pielęgniarstwo
1) w przypadku małej liczby kandydatów uniemożliwiającej otwarcie określonego poziomu (AB, C, D, E) poziom ten nie zostanie uruchomiony

Specjalności i kwalifikacje absolwenta – studia I stopnia

Wydział
Inżynierii Materiałów, Budownictwa
i Środowiska
Inżynieria materiałowa (stacjonarne, niestacjonarne)

Interesujesz się nowymi materiałami i procesami produkcyjnymi? Inżynieria materiałowa jest interdyscyplinarną dziedziną obejmującą projektowanie, wytwarzanie i badanie nowych materiałów. Wykorzystując szeroki wachlarz metod analitycznych, inżynieria materiałowa pozwala zrozumieć strukturę, właściwości i zachowanie materiałów w warunkach pracy. Obiektem zainteresowania inżynierii materiałowej są głównie ciała stałe, w tym m.in. metale, stopy, materiały ceramiczne, tworzywa sztuczne, czy kompozyty , jak również procesy wytwarzania i przetwarzania tych materiałów. Intensywnie rozwijającymi się gałęziami inżynierii materiałowej są mikro- i nanotechnologie, wśród których na szczególną uwagę zasługują technologie druku 3D jak również nanokompozyty, w tym nanokompozyty oparte na grafenie, w których ATH jest liderem. Inżynieria materiałowa leży u podstaw rozwoju m.in. nowoczesnej motoryzacji, lotnictwa, technologii kosmicznych, budownictwa, czy też medycyny.

Ze względu na rozwinięte w regionie sektory motoryzacyjny i przetwórstwa tworzyw sztucznych, studia na kierunku inżynieria materiałowa otwierają szerokie perspektywy zawodowe.

Potencjalne miejsca pracy:
 • sektor przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • laboratoria kontroli jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • działy badawczo-rozwojowe w firmach produkcyjnych
 • przedsiębiorstwa przetwarzające metale i stopy
 • firmy produkujące części i podzespoły dla motoryzacji
 • przedsiębiorstwa produkujące opakowania
 • sektor produkcji materiałów budowlanych
 • przedsiębiorstwa gospodarki odpadami

Specjalności i kwalifikacje absolwenta – studia I stopnia

Wydział
Inżynierii Materiałów, Budownictwa
i Środowiska
Włókiennictwo (stacjonarne, niestacjonarne)
Moda i projektowanie tekstyliów NOWOŚĆ!
nowa specjalność na kierunku włókiennictwo

Twoją cechą jest kreatywność?
Interesujesz się modą i wzornictwem?
Zostań projektantem, konstruktorem lub technologiem!

Sektor kreatywny, do którego zalicza się przemysł mody, łączy działalność twórczą z przedsiębiorczością. Wartościami, które towarzyszyły nam przy tworzeniu specjalności Moda i projektowanie tekstyliów, są tzw. 3T – talent, tolerancja i technologia. Program studiów obejmuje przedmioty z dziedziny wzornictwa, projektowania ubioru i tekstyliów, nowoczesnych technologii zdobnictwa, barwienia i druku.
W ramach studiów nasi studenci zapoznają się z grafiką komputerową oraz nowoczesnymi systemami CAD/CAM do projektowania ubiorów i procesów produkcyjnych. Przybliżone im zostaną również podstawy zarządzania i marketingu w firmach modowych, tak istotne w poruszaniu się we współczesnym świecie mody i przy prowadzeniu własnej działalności.
Program studiów nastawiony jest na artystyczne podejście do zagadnień projektowych, ale naszym celem jest również sprawienie, by projektant rozumiał funkcjonalność tworzonych produktów, oraz by potrafił korzystać z najnowszych osiągnięć techniki.

Aby ułatwić naszym studentom wejście na rynek pracy zapewniamy szeroką współpracę z firmami odzieżowymi i producentami tekstyliów.

Nabędziesz wiedzę sprzyjającą założeniu własnej firmy, możesz również pracować jako:

 • projektant odzieży i tekstyliów
 • konstruktor odzieży
 • technolog odzieży i tekstyliów
 • menadżer firmy tekstylno - odzieżowej

Ukończenie studiów I stopnia daje również możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich, m.in. na kierunku włókiennictwo.

Terminy rekrutacji na studia doktoranckie w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn rok akademicki 2016/2017

Terminy rekrutacji na studia doktoranckie w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn w roku akademickim 2016/2017:
 1. Składanie dokumentów przez kandydatów na studia doktoranckie do 30 września 2016 r., w Dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki (ul. Willowa 2, budynek L, pokój 105 lub 102) w godz. 8:00-14:00.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami w dniu 3 października 2016 r., godz. 13.00 w Dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki (budynek L, pokój 105).
 3. Ogłoszenie wyników rekrutacji w dniu 4 października 2016 r.
31 maj 2017
e-Rekrutacja rok akademicki 2017/2018
Informujemy, że w terminie od 5 czerwca br. do 24 lipca br. (do godz. 10:00) prowadzona będzie podstawowa tura e-Rekrutacji na studia stacjonarne oraz niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia.
Czytaj dalej >
27 marzec 2017
Analityka i komunikacja w biznesie -nowy kierunek kształcenia na Wydziale Zarządzania i Transportu
Od nowego roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Zarządzania i Transportu uruchomione zostaną studia licencjackie Analityka i komunikacja w biznesie. Proponowany kierunek o profilu praktycznym, stanowi unikatową, bo interdyscyplinarną propozycję nie tylko w skali Uczelni, ale regionu.
Czytaj dalej >
22 marzec 2017
Procedura rekrutacji na studia

Informujemy, że e-Rekrutacja na studia wyższe prowadzona będzie w terminie od 5 czerwca 2017 r. Zapraszamy na studia!

Czytaj dalej >