Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

Rekrutacja na studia wyższe
rok akademicki 2017/2018

e-Rekrutacja na studia drugiego stopnia - rok akademicki 2017/2018
 od 1.02.2018 r. do 14.02.2018 r. 
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, kierunki: informatyka, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, kierunki: inżynieria środowiska, włókiennictwo - studia stacjonarne, budownictwo - studia stacjonarne i niestacjonarne
Zapraszamy na studia
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
Zapraszamy na studia
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
Zapraszamy na studia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
Zapraszamy na studia
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Uchwała w sprawie zasad przyjęć rok akademicki 2017/2018

Uchwała Nr 1161/05/V/2016 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 24 maja 2016 roku  w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2017/2018 na I rok studiów pierwszego oraz drugiego stopnia

Pobierz plik / Uchwala-nr-1161.pdf

Załączniki do uchwały nr 1161/05/V/2016 z dnia 24 maja 2016 roku:


--------------------

Uchwała Nr 1320/12/VI/2017 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie w zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2017/2018 na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunek budownictwo

Pobierz plik / Uchwala-nr-1320.pdf 

--------------------

Uchwała Nr 1248/03/VI/2017 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2017/2018 na I rok studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunek analityka i komunikacja w biznesie

Pobierz plik / Uchwala-nr-1248.pdf
 
Załączniki do uchwały nr 1248/03/VI/2017 z dnia 21 marca 2017 roku:

--------------------

Uchwała Nr 1260/05/VI/2017 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr 1161/05/V/2016 Senatu ATH z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2017/2018 na I rok studiów pierwszego oraz drugiego stopnia.

Pobierz plik / Uchwala-nr-1260.pdf

 

Uchwała w sprawie zasad przyjęć rok akademicki 2018/2019

Uchwała Nr 1259/05/VI/2017 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2018/2019 na I rok studiów pierwszego oraz drugiego stopnia

Pobierz plik / Uchwala-nr-1259.pdf

Załączniki do uchwały nr 1259/05/VI/2017 z dnia 23 maja 2017 r.:


--------------------

Uchwała Nr 1321/12/VI/2017 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie w zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2018/2019 na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunek budownictwo

Pobierz plik / Uchwala-nr-1321.pdf 

Kierunki studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, na które prowadzona będzie rekrutacja w roku akademickim 2018/2019Wydział
Budowy Maszyn i Informatyki
Studia stacjonarne
I-go stopnia
Studia niestacjonarne
I-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • automatyka i robotyka
 • informatyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
profil ogólnoakademicki:
 • automatyka i robotyka
 • informatyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
Studia stacjonarne
II-go stopnia
Studia niestacjonarne
II-go stopnia
UWAGA: rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia
prowadzona będzie w lutym 2019 roku
 
profil ogólnoakademicki:
 • informatyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
profil ogólnoakademicki:
 • informatyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 
Wydział
Inżynierii Materiałów, Budownictwa
i Środowiska
Studia stacjonarne
I-go stopnia
Studia niestacjonarne
I-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • budownictwo
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria środowiska
 • moda i projektowanie tekstyliów (specjalność na kierunku włókiennictwo)
 • rolnictwo ekologiczne i agroturystyka (specjalność na kierunku ochrona środowiska)
 • ekspertyzy środowiskowe (specjalność na kierunku ochrona środowiska)
profil ogólnoakademicki:
 • budownictwo
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria środowiska
 • ochorna środowiska
 • włókiennictwo
Studia stacjonarne
II-go stopnia
Studia niestacjonarne
II-go stopnia

UWAGA: rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia prowadzona będzie w lutym 2019 roku

 
profil ogólnoakademicki:
 • inżynieria środowiska
 • budownictwo
  nowa forma kształcenia 
profil ogólnoakademicki:
 • inżynieria środowiska
 • budownictwo
  nowa forma kształcenia 
 
Wydział
Zarządzania i Transportu
Studia stacjonarne
I-go stopnia
Studia niestacjonarne
I-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • zarządzanie
 • transport
profil praktyczny:
 • analityka i komunikacja w biznesie
 • socjologia
profil ogólnoakademicki:
 • zarządzanie
 • transport
profil praktyczny:
 • analityka i komunikacja w biznesie
Studia stacjonarne
II-go stopnia
Studia niestacjonarne
II-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • zarządzanie
 • zarządzanie / specialization: International Management - studia prowadzone w języku angielskim
profil ogólnoakademicki:
 • zarządzanie
 
Wydział
Humanistyczno-Społeczny
Studia stacjonarne
I-go stopnia
Studia niestacjonarne
I-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • filologia, specjalności:

  - filologia słowiańska
  - filologia angielska
  - filologia hiszpańska

 • filologia polska
 • pedagogika
profil ogólnoakademicki:
 • filologia, specjalności:
  - filologia angielska
  - filologia hiszpańska
 • pedagogika
Studia stacjonarne
II-go stopnia
Studia niestacjonarne
II-go stopnia
profil ogólnoakademicki:
 • filologia, specjalności:
  - filologia słowiańska
  - filologia angielska
  - filologia hiszpańska

   
 • filologia polska

profil praktyczny:

 • pedagogika
profil ogólnoakademicki:
 • filologia, specjalności:
  - filologia angielska
profil praktyczny:
 • pedagogika
 
Wydział
Nauk o Zdrowiu
Studia stacjonarne
I-go stopnia
Studia niestacjonarne
I-go stopnia
profil praktyczny:
 • pielęgniarstwo
 • ratownictwo medyczne
profil praktyczny:
 • pielęgniarstwo: studia pomostowe dla pielęgniarek i pielęgniarzy poziom A
 • ratownictwo medyczne
Studia stacjonarne
II-go stopnia
Studia niestacjonarne
II-go stopnia
profil praktyczny:
 • pielęgniarstwo
profil praktyczny:
 • pielęgniarstwo
 

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne, rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018

TURA PODSTAWOWA
 1. Rejestracja elektroniczna oraz składanie dokumentów przez kandydatów od 1 lutego 2018 r. do 14 lutego 2018 r.
 2. Ogłoszenie wyników rekrutacji w dniu 15 lutego 2018 r.
 3. Wpisy kandydatów w dniach od 16 lutego 2018 r. do 20 lutego 2018 r.
 4. Ogłoszenie wyników odwołań w dniu 16 marca 2018 r.

Wpis na studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie)

DODATKOWA TURA REKRUTACJI

Informujemy kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia
stacjonarne III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie: Inżynieria Produkcji
o obowiązku dokonania wpisu na studia
w Dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki
(budynek L, pokój L105, L102) w godz. 8:00-14:00.
 
Wpis na studia polega na:
 • złożeniu wypełnionej karty wpisowej [pobierz kartę wpisową]
 • dostarczeniu potwierdzenia wniesienia opłaty za indeks i Elektroniczną Legitymację Doktoranta w wysokości 21 zł, którą należy wpłacić poprzez bankowość internetową na poniżej podane konto:
  Bank Pekao S.A.
  nr konta 02 1240 4142 1111 0000 4827 8261

  w tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za indeks i Elektroniczną Legitymację Doktoranta”

Godziny urzędowania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

02.10.2017 r. (poniedziałek) w godzinach pracy Dziekanatu Wydziału
03.10.2017 r. (wtorek) w godzinach pracy Dziekanatu Wydziału
 
w niżej wyznaczonych salach:
 
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Sala L-106 (ul. Willowa 2, budynek L, I piętro)
tel. 33 82-79-341

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Sala L-116 (ul. Willowa 2, budynek L, I piętro)
tel. 33 82-79-425
 
Wydział Zarządzania i Transportu
Sala L-204 (ul. Willowa 2, budynek L, II piętro)
tel. 33 82-79-207
 
Wydział Humanistyczno-Społecznego
Sala L-211 (ul. Willowa 2, budynek L, II piętro)
tel. 33 82-79-236
 
Wydział Nauk o Zdrowiu
Sala L-219a (ul. Willowa 2, budynek L, II piętro)
tel. 33 82-79-198

Terminy drugiej dodatkowej tury rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia

 1. Rejestracja elektroniczna od 21 września 2017 r. do 29 września 2017 r. (do godz. 12:00) (do godz. 12:00)
 2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej w terminie od 21 września 2017 r. do 29 września 2017 r. (do godz. 12:00)
  UWAGA:
  Kandydat, który zarejestruje się i/lub dokona przelewu opłaty rekrutacyjnej w dniach od 28 września 2017 r. do 29 września 2017 r. zobowiązany jest do wysłania druku potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  W mailu należy podać:
  - imię i nazwisko kandydata
  - nazwę wydziału oraz kierunku, który został zadeklarowany jako kierunek główny
  Brak wpływu w terminie opłaty rekrutacyjnej spowoduje niedopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego i unieważni rejestrację internetową.
 3. Składanie dokumentów przez kandydatów posiadających „starą maturę", maturę międzynarodową czy zagraniczną, a także kandydatów, którzy nie mają ocen w KReM-ie bądź są laureatami olimpiad przedmiotowych oraz ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia od 21 września 2017 r. do 29 września 2017 r. (do godz. 12:00)
 4. Ogłoszenie wyników rekrutacji w dniu 29 września 2017 r.
 5. Wpisy i składanie dokumentów przez kandydatów w dniach od 2 października 2017 r. do 3 października 2017 r.
 6. Ogłoszenie wyników odwołań od decyzji WKR w dniu 17 października 2017 r.

 

Terminy dodatkowej tury rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia

 1. Rejestracja elektroniczna od 26 lipca 2017 r. do 20 września 2017 r. (do godz. 10:00)
 2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej w terminie od 26 lipca 2016 r. do 20 września 2017 r. (do godz. 10:00)
  UWAGA: Kandydat, który zarejestruje się i/lub dokona przelewu opłaty rekrutacyjnej w dniach od 18 września 2017 r. do 20 września 2017 r. (do godz. 10:00 ) zobowiązany jest do wysłania druku potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  W mailu należy podać:
  • imię i nazwisko kandydata
  • nazwę wydziału oraz kierunku, który został zadeklarowany jako kierunek główny
  Brak wpływu w terminie opłaty rekrutacyjnej spowoduje niedopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego i unieważni rejestrację internetową.
 3. Składanie dokumentów przez kandydatów posiadających „starą maturę", maturę międzynarodową czy zagraniczną, a także kandydatów, którzy nie mają ocen w KReM-ie bądź są laureatami olimpiad przedmiotowych oraz ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia od 18 września 2017 r. do 20 września 2017 r. (do godz. 10:00 )
 4. Ogłoszenie wyników rekrutacji w dniu 20 września 2017 r.
 5. Wpisy i składanie dokumentów przez kandydatów w dniach 21 września 2017 r. do 25 września 2017 r.

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie: Inżynieria Produkcji w roku akademickim 2017/2018

PODSTAWOWA TURA REKRUTACJI
 1. Składanie dokumentów przez kandydatów na studia III stopnia (doktoranckie) od 03.07.2017 r. do 08.09.2017 r., w Dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki (budynek L, pokój L105, L102) w godz. 8:00-14:00.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami w dniu 11.09.2017 r., godz. 13:00 Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki (budynek L, pokój L105)
 3. Ogłoszenie wyników rekrutacji w dniu 12.09.2017 r.
DODATKOWA TURA REKRUTACJI
 1. Składanie dokumentów przez kandydatów na studia III stopnia (doktoranckie) 29.09.2017 r., w Dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki (budynek L, pokój L105, L102) w godz. 8:00-14:00.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami w dniu 2.10.2017 r., godz. 13:00 w Dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki (budynek L, pokój L105)
 3. Ogłoszenie wyników rekrutacji w dniu 2.10.2017 r.

Wykaz wymaganych dokumentów na studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie)

Kandydaci na studia doktoranckie składają w opisanej teczce (adres, dane osobowe) następujące dokumenty:
01 grudzień 2017
Studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 24 października 2017 r. nadał Wydziałowi Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
na kierunku budownictwo.
Czytaj dalej >
29 wrzesień 2017
Kierunki studiów, rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 (tj. od lutego 2018 roku)
Informujemy, że rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 (tj. od lutego 2018 roku) prowadzona będzie w terminie od 1 lutego 2018 r. do 14 lutego 2018 r.

na poniżej podanych wydziałach/kierunkach:
Czytaj dalej >
12 wrzesień 2017
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki otrzymał dofinansowanie na studenckie staże WBMiIWydział Budowy Maszyn i Informatyki otrzymał dofinansowanie w kwocie ok. 1 mln. zł na programy stażowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłoszonego przez NCBR na projekt pt. Staż-startem do kariery inżyniera XXI wieku. Programem stażowym zostaną objęci studenci/absolwenci wszystkich kierunków prowadzonych na WBMiI, tj.:
- automatyki i robotyki,
- informatyki I i II stopnia,
- mechaniki i budowy maszyn I i II stopnia,
- zarządzania i inżynierii produkcji I i II stopnia.
Czytaj dalej >