Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

Rekrutacja na studia wyższe
rok akademicki 2017/2018

Rekrutacja rok akademicki 2017/2018 na studia stacjonarne drugiego stopnia
od 1.02.2018 r. do 14.02.2018 r.
Zapraszamy na studia
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
Zapraszamy na studia
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
Zapraszamy na studia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
Zapraszamy na studia
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Wpis na studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie)

DODATKOWA TURA REKRUTACJI

Informujemy kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia
stacjonarne III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie: Inżynieria Produkcji
o obowiązku dokonania wpisu na studia
w Dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki
(budynek L, pokój L105, L102) w godz. 8:00-14:00.
 
Wpis na studia polega na:
 • złożeniu wypełnionej karty wpisowej [pobierz kartę wpisową]
 • dostarczeniu potwierdzenia wniesienia opłaty za indeks i Elektroniczną Legitymację Doktoranta w wysokości 21 zł, którą należy wpłacić poprzez bankowość internetową na poniżej podane konto:
  Bank Pekao S.A.
  nr konta 02 1240 4142 1111 0000 4827 8261

  w tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za indeks i Elektroniczną Legitymację Doktoranta”

Godziny urzędowania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

02.10.2017 r. (poniedziałek) w godzinach pracy Dziekanatu Wydziału
03.10.2017 r. (wtorek) w godzinach pracy Dziekanatu Wydziału
 
w niżej wyznaczonych salach:
 
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Sala L-106 (ul. Willowa 2, budynek L, I piętro)
tel. 33 82-79-341

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Sala L-116 (ul. Willowa 2, budynek L, I piętro)
tel. 33 82-79-425
 
Wydział Zarządzania i Transportu
Sala L-204 (ul. Willowa 2, budynek L, II piętro)
tel. 33 82-79-207
 
Wydział Humanistyczno-Społecznego
Sala L-211 (ul. Willowa 2, budynek L, II piętro)
tel. 33 82-79-236
 
Wydział Nauk o Zdrowiu
Sala L-219a (ul. Willowa 2, budynek L, II piętro)
tel. 33 82-79-198

Terminy drugiej dodatkowej tury rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia

 1. Rejestracja elektroniczna od 21 września 2017 r. do 29 września 2017 r. (do godz. 12:00) (do godz. 12:00)
 2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej w terminie od 21 września 2017 r. do 29 września 2017 r. (do godz. 12:00)
  UWAGA:
  Kandydat, który zarejestruje się i/lub dokona przelewu opłaty rekrutacyjnej w dniach od 28 września 2017 r. do 29 września 2017 r. zobowiązany jest do wysłania druku potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  W mailu należy podać:
  - imię i nazwisko kandydata
  - nazwę wydziału oraz kierunku, który został zadeklarowany jako kierunek główny
  Brak wpływu w terminie opłaty rekrutacyjnej spowoduje niedopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego i unieważni rejestrację internetową.
 3. Składanie dokumentów przez kandydatów posiadających „starą maturę", maturę międzynarodową czy zagraniczną, a także kandydatów, którzy nie mają ocen w KReM-ie bądź są laureatami olimpiad przedmiotowych oraz ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia od 21 września 2017 r. do 29 września 2017 r. (do godz. 12:00)
 4. Ogłoszenie wyników rekrutacji w dniu 29 września 2017 r.
 5. Wpisy i składanie dokumentów przez kandydatów w dniach od 2 października 2017 r. do 3 października 2017 r.
 6. Ogłoszenie wyników odwołań od decyzji WKR w dniu 17 października 2017 r.

 

Terminy dodatkowej tury rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia

 1. Rejestracja elektroniczna od 26 lipca 2017 r. do 20 września 2017 r. (do godz. 10:00)
 2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej w terminie od 26 lipca 2016 r. do 20 września 2017 r. (do godz. 10:00)
  UWAGA: Kandydat, który zarejestruje się i/lub dokona przelewu opłaty rekrutacyjnej w dniach od 18 września 2017 r. do 20 września 2017 r. (do godz. 10:00 ) zobowiązany jest do wysłania druku potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  W mailu należy podać:
  • imię i nazwisko kandydata
  • nazwę wydziału oraz kierunku, który został zadeklarowany jako kierunek główny
  Brak wpływu w terminie opłaty rekrutacyjnej spowoduje niedopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego i unieważni rejestrację internetową.
 3. Składanie dokumentów przez kandydatów posiadających „starą maturę", maturę międzynarodową czy zagraniczną, a także kandydatów, którzy nie mają ocen w KReM-ie bądź są laureatami olimpiad przedmiotowych oraz ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia od 18 września 2017 r. do 20 września 2017 r. (do godz. 10:00 )
 4. Ogłoszenie wyników rekrutacji w dniu 20 września 2017 r.
 5. Wpisy i składanie dokumentów przez kandydatów w dniach 21 września 2017 r. do 25 września 2017 r.

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie: Inżynieria Produkcji w roku akademickim 2017/2018

PODSTAWOWA TURA REKRUTACJI
 1. Składanie dokumentów przez kandydatów na studia III stopnia (doktoranckie) od 03.07.2017 r. do 08.09.2017 r., w Dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki (budynek L, pokój L105, L102) w godz. 8:00-14:00.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami w dniu 11.09.2017 r., godz. 13:00 Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki (budynek L, pokój L105)
 3. Ogłoszenie wyników rekrutacji w dniu 12.09.2017 r.
DODATKOWA TURA REKRUTACJI
 1. Składanie dokumentów przez kandydatów na studia III stopnia (doktoranckie) 29.09.2017 r., w Dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki (budynek L, pokój L105, L102) w godz. 8:00-14:00.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami w dniu 2.10.2017 r., godz. 13:00 w Dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki (budynek L, pokój L105)
 3. Ogłoszenie wyników rekrutacji w dniu 2.10.2017 r.

Wykaz wymaganych dokumentów na studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie)

Kandydaci na studia doktoranckie składają w opisanej teczce (adres, dane osobowe) następujące dokumenty:

Uprawnienia olimpijczyków

Na I rok studiów będą przyjęci na podstawie złożenia odpowiednich dokumentów uczestnicy następujących olimpiad stopnia centralnego:

Olimpiada Astronomiczna Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
- wszystkie kierunki studiów
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
- wszystkie kierunki studiów
Wydział Zarządzania i Transportu
- kierunek: transport
Olimpiada Biologiczna Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
- kierunki: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, włókiennictwo
Wydział Nauk o Zdrowiu
- kierunki: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
Olimpiada Chemiczna Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
- wszystkie kierunki studiów
Wydział Nauk o Zdrowiu
- kierunki: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
Olimpiada Elektryczna
i Elektroniczna "Euroelektra"
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
- wszystkie kierunki studiów
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
- kierunki: inżynieria środowiska, włókiennictwo, budownictwo
Wydział Zarządzania i Transportu
- kierunek: transport
Olimpiada Filozoficzna Wydział Zarządzania i Transportu
- kierunek: socjologia
Olimpiada Fizyczna Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
- wszystkie kierunki studiów
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
- kierunki: inżynieria środowiska, włókiennictwo, budownictwo
Wydział Zarządzania i Transportu
- kierunek: transport
Wydział Nauk o Zdrowiu
- kierunki: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
Olimpiada Geograficzna
i Nautologiczna
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
- kierunek: ochrona środowiska
Wydział Zarządzania i Transportu
- kierunek: transport
Olimpiada Historyczna Wydział Zarządzania i Transportu
- kierunki: socjologia
Olimpiada Informatyczna Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
- wszystkie kierunki studiów
Wydział Zarządzania i Transportu
- kierunek: transport.
Olimpiada Języka Angielskiego Wydział Humanistyczno-Społeczny
- kierunek: filologia, specjalności: filologia angielska, filologia słowiańska, filologia hiszpańska
Olimpiada Języka Francuskiego Wydział Humanistyczno-Społeczny
- kierunek: filologia, specjalności: filologia słowiańska, filologia hiszpańska
Olimpiada Języka Niemieckiego Wydział Humanistyczno-Społeczny
- kierunek: filologia, specjalności: filologia słowiańska, filologia hiszpańska
Olimpiada Języka Rosyjskiego Wydział Humanistyczno-Społeczny
- kierunek: filologia, specjalności: filologia słowiańska, filologia hiszpańska
Olimpiada Literatury
i Języka Polskiego
Wydział Zarządzania i Transportu
- kierunek: socjologia
Wydział Humanistyczno-Społeczny
- kierunki: filologia polska, pedagogika; filologia - specjalności: filologia angielska, filologia słowiańska, filologia hiszpańska
Wydział Nauk o Zdrowiu
- kierunek: pielęgniarstwo
Olimpiada "Losy Polaków na Wschodzie" Wydział Zarządzania i Transportu
- kierunek: socjologia
Olimpiada Matematyczna Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
- wszystkie kierunki studiów
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
- wszystkie kierunki studiów
Wydział Zarządzania i Transportu
- wszystkie kierunki studiów
Wydział Nauk o Zdrowiu
- kierunki: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
Olimpiada Mediewistyczna Wydział Zarządzania i Transportu
- kierunek: socjologia
Olimpiada Przedsiębiorczości Wydział Zarządzania i Transportu
- kierunki: socjologia, zarządzanie, analityka
i komunikacja w biznesie.
Europejska Olimpiada Społeczno-Prawna Wydział Zarządzania i Transportu
- kierunki: socjologia
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
- kierunki: inżynieria środowiska, ochrona środowiska
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Wydział Zarządzania i Transportu
- wszystkie kierunki studiów
Olimpiada Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej:
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
- wszystkie kierunki studiów
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
- kierunki: inżynieria środowiska, włókiennictwo, budownictwo
Wydział Zarządzania i Transportu
- kierunek: transport
Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej
i Kartograficznej
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
- kierunki: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, budownictwo
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
- kierunki: inżynieria środowiska, budownictwo
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
- kierunki: inżynieria środowiska, ochrona środowiska
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Wydział Zarządzania i Transportu
- kierunki: socjologia
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym Wydział Zarządzania i Transportu
- kierunek: socjologia
Wydział Nauk o Zdrowiu
- kierunek: pielęgniarstwo
Olimpiada Wiedzy o Rodzinie Wydział Zarządzania i Transportu
- kierunek: socjologia
Wydział Humanistyczno-Społeczny
- kierunek: pedagogika
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (Pułtusk) Wydział Zarządzania i Transportu
- kierunek: socjologia
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (Szczecin) Wydział Zarządzania i Transportu
- kierunek: socjologia
Olimpiada
Wiedzy Technicznej:
w grupie mechaniczno-budowlanej: Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
- kierunki: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
- kierunek: budownictwo
w grupie elektroniczno-elektrycznej: Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
- kierunek: automatyka i robotyka
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
- kierunki: inżynieria środowiska, włókiennictwo, budownictwo
Wydział Zarządzania i Transportu
 - kierunek: transport
w grupie materiałowo-chemicznej: Wydział: Budowy Maszyn i Informatyki
- kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
- kierunki: inżynieria środowiska, włókiennictwo, budownictwo
Olimpiada Innowacji Technicznych Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
- wszystkie kierunki studiów
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
- wszystkie kierunki studiów
Wydział Zarządzania i Transportu
- kierunek: transport
Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
- wszystkie kierunki studiów
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
- wszystkie kierunki studiów
Wydział Zarządzania i Transportu
- kierunek: transport
Olimpiada Wiedzy o III RP Wydział Zarządzania i Transportu 
-  kierunki: analityka i komunikacja w biznesie,  socjologia
Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie Wydział Zarządzania i Transportu 
-  kierunki: analityka i komunikacja w biznesie,  socjologia
Olimpiada Wiedzy Historycznej Wydział Zarządzania i Transportu 
-  kierunek: socjologia

Uprawnienia nabyte przez uczestników olimpiad mogą być wykorzystane w roku uzyskania przez nich świadectwa dojrzałości lub w roku następnym.

Opłata rekrutacyjna

Zarządzenie Nr 1125/2016/2017 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2017/2018.


Pobierz plik / Zarządzenie nr 1125

Zasady przyjęć

Uchwała Nr 1253/04/VI/2017 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie inżynieria produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki w roku akademickim 2017/2018

Pobierz plik / Uchwala-nr-1253.pdf
29 wrzesień 2017
Kierunki studiów, rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 (tj. od lutego 2018 roku)
Informujemy, że rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 (tj. od lutego 2018 roku) prowadzona będzie w terminie od 1 lutego 2018 r. do 14 lutego 2018 r.

na poniżej podanych wydziałach/kierunkach:
Czytaj dalej >
12 wrzesień 2017
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki otrzymał dofinansowanie na studenckie staże WBMiIWydział Budowy Maszyn i Informatyki otrzymał dofinansowanie w kwocie ok. 1 mln. zł na programy stażowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłoszonego przez NCBR na projekt pt. Staż-startem do kariery inżyniera XXI wieku. Programem stażowym zostaną objęci studenci/absolwenci wszystkich kierunków prowadzonych na WBMiI, tj.:
- automatyki i robotyki,
- informatyki I i II stopnia,
- mechaniki i budowy maszyn I i II stopnia,
- zarządzania i inżynierii produkcji I i II stopnia.
Czytaj dalej >