Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

Rekrutacja na studia wyższe
rok akademicki 2016/2017

Dodatkowa tura rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia, rozpoczynające się od semestru letniego r.ak. 2016/2017 prowadzona będzie do 13.03.2017 r.
Zapraszamy na studia
Zapraszamy na studia
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
Zapraszamy na studia
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia
Zapraszamy na studia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
Zapraszamy na studia
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
Informujemy, że podstawowa tura rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia, rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 prowadzona jest dwuetapowo.

I etap:
Kandydat na studia jest zobowiązany do złożenia w terminie od 1 lutego 2017 r. do 15 lutego 2017 r. w godzinach urzędowania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej niżej wymienionych dokumentów:
 • ankieta osobowa kandydata (ankieta osobowa - pobierz dokument) oraz podanie
  1. dla kierunków: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, włókiennictwo
   (podanie - pobierz dokument)
  2. dla kierunku: informatyka
   (podanie - pobierz dokument)
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgoda - pobierz dokument)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (do wglądu);
 • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym) oraz zdjęcie w wersji elektronicznej; 
 • oryginał dowodu osobistego (do wglądu) lub jego kserokopię potwierdzoną notarialnie;
 • poświadczenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 82 zł, wniesionej na niżej podane konto:

  Bank Pekao S.A.
  nr konta 58 1240 6960 5570 0000 1111 2222

   

 • zaświadczenie o wysokości średniej ocen ze studiów I stopnia
Kandydaci składają skompletowane dokumenty w teczce.

--------------------------------
II etap:
Kandydaci przyjęci na studia w terminie od 17 lutego 2017 r. do 21 lutego 2017 r. dokonują wpis na studia.
Wpis na studia polega na złożeniu:
 • wypełnionej karty wpisowej (pobierz dokument)
 • dostarczeniu potwierdzenia wniesienia opłaty, za elektroniczną legitymację studencką w wysokości 17 zł, wniesionej na niżej podane konto:

Bank Pekao S.A.
02 12404142 11110000 48278261

16 luty 2017
Obowiązkowy wpis na studia
Informujemy kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia stacjonarne drugiego stopnia o obowiązku dokonania wpisu na studia w terminie od 17 lutego br. do 21 lutego br. w niżej wyznaczonych salach i godzinach:
 
Czytaj dalej >
16 luty 2017
Kierunki studiów drugiego stopnia, na które prowadzona jest dodatkowa tura rekrutacji - rok akademicki 2016/2017
Informujemy, że dodatkowa tura rekrutacji na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 prowadzona będzie w terminie do 13 marca 2017 r. na poniżej podanych wydziałach/kierunkach
 
Czytaj dalej >
30 styczeń 2017
Procedura rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia
Informujemy, że podstawowa tura rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia, rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 prowadzona jest dwuetapowo.

I etap:
Kandydat na studia jest zobowiązany do złożenia w terminie od 1 lutego 2017 r. do 15 lutego 2017 r. w godzinach urzędowania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej niżej wymienionych dokumentów:
Czytaj dalej >
30 styczeń 2017
Godziny urzędowania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych
REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA
od 17 lutego 2017 r. do 21 lutego 2017 r.:
 
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Sala L-105 (ul. Willowa 2, budynek L, I piętro)
Telefon kontaktowy: 33 8279204
17.02.2017 r. (tj. piątek) od 8:00 do 14:00
20.02.2017 r. (tj. poniedziałek) od 8:00 do 14:00
21.02.2017 r. (tj. wtorek) od 8:00 do 14:00
 
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa
i Środowiska
Sala L-116 (ul. Willowa 2, budynek L, I piętro)
Telefon kontaktowy: 33 8279425
17.02.2017 r. (tj. piątek) od 10:00 do 12:00
20.02.2017 r. (tj. poniedziałek) od 14:00 do 16:00
21.02.2017 r. (tj. wtorek) od 10:00 do 12:00
Czytaj dalej >