Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

Rekrutacja na studia wyższe
rok akademicki 2017/2018

e-Rekrutacja na studia drugiego stopnia - rok akademicki 2017/2018
 od 1.02.2018 r. do 14.02.2018 r. 
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, kierunki: informatyka, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, kierunki: inżynieria środowiska, włókiennictwo - studia stacjonarne, budownictwo - studia stacjonarne i niestacjonarne
Zapraszamy na studia
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
Zapraszamy na studia
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
Zapraszamy na studia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
Zapraszamy na studia
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Uchwała Nr 1161/05/V/2016 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 24 maja 2016 roku  w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2017/2018 na I rok studiów pierwszego oraz drugiego stopnia

Pobierz plik / Uchwala-nr-1161.pdf

Załączniki do uchwały nr 1161/05/V/2016 z dnia 24 maja 2016 roku:


--------------------

Uchwała Nr 1320/12/VI/2017 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie w zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2017/2018 na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunek budownictwo

Pobierz plik / Uchwala-nr-1320.pdf 

--------------------

Uchwała Nr 1248/03/VI/2017 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2017/2018 na I rok studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunek analityka i komunikacja w biznesie

Pobierz plik / Uchwala-nr-1248.pdf
 
Załączniki do uchwały nr 1248/03/VI/2017 z dnia 21 marca 2017 roku:

--------------------

Uchwała Nr 1260/05/VI/2017 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr 1161/05/V/2016 Senatu ATH z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2017/2018 na I rok studiów pierwszego oraz drugiego stopnia.

Pobierz plik / Uchwala-nr-1260.pdf

 
01 grudzień 2017
Studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 24 października 2017 r. nadał Wydziałowi Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
na kierunku budownictwo.
Czytaj dalej >
29 wrzesień 2017
Kierunki studiów, rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 (tj. od lutego 2018 roku)
Informujemy, że rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 (tj. od lutego 2018 roku) prowadzona będzie w terminie od 1 lutego 2018 r. do 14 lutego 2018 r.

na poniżej podanych wydziałach/kierunkach:
Czytaj dalej >
12 wrzesień 2017
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki otrzymał dofinansowanie na studenckie staże WBMiIWydział Budowy Maszyn i Informatyki otrzymał dofinansowanie w kwocie ok. 1 mln. zł na programy stażowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłoszonego przez NCBR na projekt pt. Staż-startem do kariery inżyniera XXI wieku. Programem stażowym zostaną objęci studenci/absolwenci wszystkich kierunków prowadzonych na WBMiI, tj.:
- automatyki i robotyki,
- informatyki I i II stopnia,
- mechaniki i budowy maszyn I i II stopnia,
- zarządzania i inżynierii produkcji I i II stopnia.
Czytaj dalej >