Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

Rekrutacja na studia wyższe
rok akademicki 2017/2018

Rekrutacja na studia rok akademicki 2017/2018
Zapraszamy na studia
Zapraszamy na studia
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
Zapraszamy na studia
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia
Zapraszamy na studia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
Zapraszamy na studia
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
Wydział
Budowy Maszyn i Informatyki
Studia
I-go stopnia
kierunki studiów:
 
Wydział
Inżynierii Materiałów, Budownictwa
i Środowiska
Studia
I-go stopnia
kierunki studiów:
Kierunek Specjalność Studia I
stopnia inżynierskie (3.5 roku)
Studia II stopnia
magisterskie (1.5 roku)
 
Budownictwo

 
Budownictwo ogólne x  
 
Inżynieria materiałowa

 
Polimery x  
Materiały x  
Ochrona środowiska Rolnictwo ekologiczne i agroturystyka x  
Ekspertyzy środowiskowe x  
Inżynieria środowiska - Inżynieria wody, ścieków i utylizacji odpadów x  
- Inżynieria krajobrazu x  
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków   x
Włókiennictwo Moda i projektowanie tekstyliów x  
- Tekstylia techniczne   X
- Tekstylia biomedyczne   X
- Tekstylia i odzież nowej generacji   x
 
Wydział
Zarządzania i Transportu
Studia
I-go stopnia
kierunki studiów:
*) PATRONAT BIZNESOWY KIERUNKU OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017. Pracodawcy konsultują program studiów, prowadzą warsztaty i wykłady gościnnie, proponują tematy prac dyplomowych.
 
Wydział
Humanistyczno-Społeczny
Studia stacjonarne
I-go stopnia
kierunki studiów:
27 marzec 2017
Analityka i komunikacja w biznesie -nowy kierunek kształcenia na Wydziale Zarządzania i Transportu
Od nowego roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Zarządzania i Transportu uruchomione zostaną studia licencjackie Analityka i komunikacja w biznesie. Proponowany kierunek o profilu praktycznym, stanowi unikatową, bo interdyscyplinarną propozycję nie tylko w skali Uczelni, ale regionu.
Czytaj dalej >
22 marzec 2017
Procedura rekrutacji na studia

Informujemy, że e-Rekrutacja na studia wyższe prowadzona będzie w terminie od 5 czerwca 2017 r. Zapraszamy na studia!

Czytaj dalej >