Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

Rekrutacja na studia wyższe
rok akademicki 2016/2017

Dodatkowa tura rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia, rozpoczynające się od semestru letniego r.ak. 2016/2017 prowadzona będzie do 13.03.2017 r.
Zapraszamy na studia
Zapraszamy na studia
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
Zapraszamy na studia
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia
Zapraszamy na studia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
Zapraszamy na studia
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
Wydział
Budowy Maszyn i Informatyki

Mechanika i budowa maszyn
Uchwała nr 1214/5/2015/2016 Rady Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie określenia kryteriów przyjęć na studia II stopnia na kierunek Mechanika i budowa maszyn
Pobierz plik / Uchwala-nr-1214.pdf

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Uchwała nr 1215/5/2015/2016 Rady Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie określenia kryteriów przyjęć na studia II stopnia na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Pobierz plik / Uchwala-nr-1215.pdf

Informatyka
Uchwała nr 1241/8/2015/2016 Rady Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie określenia kryteriów przyjęć na studia II stopnia na kierunek Informatyka
Pobierz plik / Uchwala-nr-1241.pdf

 
Wydział
Inżynierii Materiałów, Budownictwa
i Środowiska

Inżynieria Środowiska
Uchwała nr 694/225/2015/2016 Rady Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów kwalifikacji na studia II stopnia, w roku akademickim 2016/2017, na kierunek Inżynieria Środowiska
Pobierz plik / Uchwala-nr-694.pdf

Włókiennictwo
Uchwała nr 693/225/2015/2016 Rady Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów kwalifikacji na studia II stopnia w roku akademickim 2016/2017, na kierunek Włókiennictwo
Pobierz plik / Uchwala-nr-693.pdf

 
Wydział
Zarządzania i Transportu
Zarządzanie
Uchwała Nr 936/2016 Rady Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów rekrutacji na studia drugiego stopnia kierunek Zarządzanie w roku akademickim 2016/2017
Pobierz plik / Uchwala-nr-936.pdf
 
Wydział
Humanistyczno-Społeczny
Filologia, Filologia Polska
Uchwała nr 6 z dnia 12 stycznia 2016 r. Rady Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017
Pobierz plik / Uchwala-nr-6.pdf
 
Wydział
Nauk o Zdrowiu
 Pielęgniarstwo
Uchwała nr 31/2015/2016 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji na studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2016/2017
Pobierz plik / Uchwala-nr-31.pdf
16 luty 2017
Obowiązkowy wpis na studia
Informujemy kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia stacjonarne drugiego stopnia o obowiązku dokonania wpisu na studia w terminie od 17 lutego br. do 21 lutego br. w niżej wyznaczonych salach i godzinach:
 
Czytaj dalej >
16 luty 2017
Kierunki studiów drugiego stopnia, na które prowadzona jest dodatkowa tura rekrutacji - rok akademicki 2016/2017
Informujemy, że dodatkowa tura rekrutacji na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 prowadzona będzie w terminie do 13 marca 2017 r. na poniżej podanych wydziałach/kierunkach
 
Czytaj dalej >
30 styczeń 2017
Procedura rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia
Informujemy, że podstawowa tura rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia, rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 prowadzona jest dwuetapowo.

I etap:
Kandydat na studia jest zobowiązany do złożenia w terminie od 1 lutego 2017 r. do 15 lutego 2017 r. w godzinach urzędowania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej niżej wymienionych dokumentów:
Czytaj dalej >
30 styczeń 2017
Godziny urzędowania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych
REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA
od 17 lutego 2017 r. do 21 lutego 2017 r.:
 
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Sala L-105 (ul. Willowa 2, budynek L, I piętro)
Telefon kontaktowy: 33 8279204
17.02.2017 r. (tj. piątek) od 8:00 do 14:00
20.02.2017 r. (tj. poniedziałek) od 8:00 do 14:00
21.02.2017 r. (tj. wtorek) od 8:00 do 14:00
 
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa
i Środowiska
Sala L-116 (ul. Willowa 2, budynek L, I piętro)
Telefon kontaktowy: 33 8279425
17.02.2017 r. (tj. piątek) od 10:00 do 12:00
20.02.2017 r. (tj. poniedziałek) od 14:00 do 16:00
21.02.2017 r. (tj. wtorek) od 10:00 do 12:00
Czytaj dalej >