Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

Rekrutacja na studia wyższe
rok akademicki 2017/2018

Rekrutacja rok akademicki 2017/2018 na studia stacjonarne drugiego stopnia
od 1.02.2018 r. do 14.02.2018 r.
Zapraszamy na studia
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
Zapraszamy na studia
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
Zapraszamy na studia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
Zapraszamy na studia
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
Zestawienie przedmiotów podstawowych (P) oraz języka obcego (nowożytnego) będących podstawą kwalifikacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia:

Wydział
Budowy Maszyn i Informatyki
Kierunek
Przedmioty podstawowe (P) Język obcy (NOWOŻYTNY)
mechanika i budowa maszyn matematyka lub fizyka lub informatyka dowolny język obcy nowożyty
zarządzanie i inżynieria produkcji matematyka lub fizyka lub informatyka dowolny język obcy nowożytny
informatyka matematyka lub fizyka lub informatyka dowolny język obcy nowożytny
automatyka i robotyka matematyka lub fizyka lub informatyka dowolny język obcy nowożytny
 
Wydział
Inżynierii Materiałów, Budownictwa
i Środowiska
Kierunek
Przedmioty podstawowe (P) Język obcy (NOWOŻYTNY)
inżynieria środowiska matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia dowolny język obcy nowożytny
ochrona środowiska matematyka lub chemia lub biologia lub geografia dowolny język obcy nowożytny
budownictwo matematyka lub fizyka lub chemia dowolny język obcy nowożytny
inżynieria materiałowa matematyka lub fizyka lub chemia dowolny język obcy nowożytny
Moda i projektowanie tekstyliów (na kierunku włókiennictwo) matematyka lub fizyka lub chemia dowolny język obcy nowożytny
 
Wydział
Zarządzania i Transportu
Kierunek
Przedmioty podstawowe (P) Język obcy (NOWOŻYTNY)
zarządzanie matematyka lub informatyka lub geografia dowolny język obcy nowożyty
socjologia język polski lub historia lub matematyka lub WOS dowolny język obcy nowożytny
transport matematyka lub informatyka lub geografia lub fizyka dowolny język obcy nowożytny
analityka i komunikacja w biznesie Język polski lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie dowolny język nowożytny
 
Wydział
Humanistyczno-Społeczny
Kierunek
Przedmioty podstawowe (P) Język obcy (NOWOŻYTNY)
filologia: filologia słowianska język polski dowolny język obcy nowożytny
filologia: filologia angielska język polski język angielski
filologia: filologia hiszpańska język polski dowolny język obcy nowożytny
filologia polska język polski dowolny język obcy nowożytny
pedagogika język polski dowolny język obcy nowożytny
 
Wydział
Nauk o Zdrowiu
Kierunek
Przedmioty podstawowe (P) Język obcy (NOWOŻYTNY)
pielęgniarstwo język polski lub matematyka lub biologia dowolny język obcy nowożytny
ratownictwo medyczne język polski lub matematyka lub biologia dowolny język obcy nowożytny
29 wrzesień 2017
Kierunki studiów, rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 (tj. od lutego 2018 roku)
Informujemy, że rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 (tj. od lutego 2018 roku) prowadzona będzie w terminie od 1 lutego 2018 r. do 14 lutego 2018 r.

na poniżej podanych wydziałach/kierunkach:
Czytaj dalej >
12 wrzesień 2017
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki otrzymał dofinansowanie na studenckie staże WBMiIWydział Budowy Maszyn i Informatyki otrzymał dofinansowanie w kwocie ok. 1 mln. zł na programy stażowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłoszonego przez NCBR na projekt pt. Staż-startem do kariery inżyniera XXI wieku. Programem stażowym zostaną objęci studenci/absolwenci wszystkich kierunków prowadzonych na WBMiI, tj.:
- automatyki i robotyki,
- informatyki I i II stopnia,
- mechaniki i budowy maszyn I i II stopnia,
- zarządzania i inżynierii produkcji I i II stopnia.
Czytaj dalej >