Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

Rekrutacja na studia wyższe
rok akademicki 2017/2018

Obowiązkowy wpis na studia, rok akademicki 2017/2018
od 25 lipca 2017 roku do 28 lipca 2017 roku
Zapraszamy na studia
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
Zapraszamy na studia
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
Zapraszamy na studia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
Zapraszamy na studia
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
Zestawienie przedmiotów podstawowych (P) oraz języka obcego (nowożytnego) będących podstawą kwalifikacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia:

Wydział
Budowy Maszyn i Informatyki
Kierunek
Przedmioty podstawowe (P) Język obcy (NOWOŻYTNY)
mechanika i budowa maszyn matematyka lub fizyka lub informatyka dowolny język obcy nowożyty
zarządzanie i inżynieria produkcji matematyka lub fizyka lub informatyka dowolny język obcy nowożytny
informatyka matematyka lub fizyka lub informatyka dowolny język obcy nowożytny
automatyka i robotyka matematyka lub fizyka lub informatyka dowolny język obcy nowożytny
 
Wydział
Inżynierii Materiałów, Budownictwa
i Środowiska
Kierunek
Przedmioty podstawowe (P) Język obcy (NOWOŻYTNY)
inżynieria środowiska matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia dowolny język obcy nowożytny
ochrona środowiska matematyka lub chemia lub biologia lub geografia dowolny język obcy nowożytny
budownictwo matematyka lub fizyka lub chemia dowolny język obcy nowożytny
inżynieria materiałowa matematyka lub fizyka lub chemia dowolny język obcy nowożytny
Moda i projektowanie tekstyliów (na kierunku włókiennictwo) matematyka lub fizyka lub chemia dowolny język obcy nowożytny
 
Wydział
Zarządzania i Transportu
Kierunek
Przedmioty podstawowe (P) Język obcy (NOWOŻYTNY)
zarządzanie matematyka lub informatyka lub geografia dowolny język obcy nowożyty
socjologia język polski lub historia lub matematyka lub WOS dowolny język obcy nowożytny
transport matematyka lub informatyka lub geografia lub fizyka dowolny język obcy nowożytny
analityka i komunikacja w biznesie Język polski lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie dowolny język nowożytny
 
Wydział
Humanistyczno-Społeczny
Kierunek
Przedmioty podstawowe (P) Język obcy (NOWOŻYTNY)
filologia: filologia słowianska język polski dowolny język obcy nowożytny
filologia: filologia angielska język polski język angielski
filologia: filologia hiszpańska język polski dowolny język obcy nowożytny
filologia polska język polski dowolny język obcy nowożytny
pedagogika język polski dowolny język obcy nowożytny
 
Wydział
Nauk o Zdrowiu
Kierunek
Przedmioty podstawowe (P) Język obcy (NOWOŻYTNY)
pielęgniarstwo język polski lub matematyka lub biologia dowolny język obcy nowożytny
ratownictwo medyczne język polski lub matematyka lub biologia dowolny język obcy nowożytny
29 lipca 2017
e-Rekrutacja rok akademicki 2017/2018
Informujemy, że w terminie
 do 20 września br. (do godz. 10:00) prowadzona jest dodatkowa tura e-Rekrutacji na studia stacjonarne oraz niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia.
Czytaj dalej >
24 lipca 2017
Obowiązkowy wpis na studia
Informujemy kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia o obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów oraz dokonania wpisu na studia
w terminie od 25 lipca br. do 28 lipca bieżącego roku.
Czytaj dalej >
31 maja 2017
e-Rekrutacja rok akademicki 2017/2018
Informujemy, że w terminie od 5 czerwca br. do 24 lipca br. (do godz. 10:00) prowadzona będzie podstawowa tura e-Rekrutacji na studia stacjonarne oraz niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia.
Czytaj dalej >
27 marca 2017
Analityka i komunikacja w biznesie -nowy kierunek kształcenia na Wydziale Zarządzania i Transportu
Od nowego roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Zarządzania i Transportu uruchomione zostaną studia licencjackie Analityka i komunikacja w biznesie. Proponowany kierunek o profilu praktycznym, stanowi unikatową, bo interdyscyplinarną propozycję nie tylko w skali Uczelni, ale regionu.
Czytaj dalej >
22 marca 2017
Procedura rekrutacji na studia

Informujemy, że e-Rekrutacja na studia wyższe prowadzona będzie w terminie od 5 czerwca 2017 r. Zapraszamy na studia!

Czytaj dalej >