Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

Rekrutacja na studia wyższe
rok akademicki 2017/2018

Rekrutacja na studia rok akademicki 2017/2018
Zapraszamy na studia
Zapraszamy na studia
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
Zapraszamy na studia
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia
Zapraszamy na studia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
Zapraszamy na studia
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
Zestawienie przedmiotów podstawowych (P) oraz języka obcego (nowożytnego) będących podstawą kwalifikacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia:

Wydział
Budowy Maszyn i Informatyki
Kierunek
Przedmioty podstawowe (P) Język obcy (NOWOŻYTNY)
mechanika i budowa maszyn matematyka lub fizyka lub informatyka dowolny język obcy nowożyty
zarządzanie i inżynieria produkcji matematyka lub fizyka lub informatyka dowolny język obcy nowożytny
informatyka matematyka lub fizyka lub informatyka dowolny język obcy nowożytny
automatyka i robotyka matematyka lub fizyka lub informatyka dowolny język obcy nowożytny
 
Wydział
Inżynierii Materiałów, Budownictwa
i Środowiska
Kierunek
Przedmioty podstawowe (P) Język obcy (NOWOŻYTNY)
inżynieria środowiska matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia dowolny język obcy nowożytny
ochrona środowiska matematyka lub chemia lub biologia lub geografia dowolny język obcy nowożytny
budownictwo matematyka lub fizyka lub chemia dowolny język obcy nowożytny
inżynieria materiałowa matematyka lub fizyka lub chemia dowolny język obcy nowożytny
 
Wydział
Zarządzania i Transportu
Kierunek
Przedmioty podstawowe (P) Język obcy (NOWOŻYTNY)
zarządzanie matematyka lub informatyka lub geografia dowolny język obcy nowożyty
socjologia język polski lub historia lub matematyka lub WOS dowolny język obcy nowożytny
transport matematyka lub informatyka lub geografia lub fizyka dowolny język obcy nowożytny
 
Wydział
Humanistyczno-Społeczny
Kierunek
Przedmioty podstawowe (P) Język obcy (NOWOŻYTNY)
filologia: filologia słowianska język polski dowolny język obcy nowożytny
filologia: filologia angielska język polski język angielski
filologia: filologia hiszpańska język polski dowolny język obcy nowożytny
filologia polska język polski dowolny język obcy nowożytny
pedagogika język polski dowolny język obcy nowożytny
 
Wydział
Nauk o Zdrowiu
Kierunek
Przedmioty podstawowe (P) Język obcy (NOWOŻYTNY)
pielęgniarstwo język polski lub matematyka lub biologia dowolny język obcy nowożytny
ratownictwo medyczne język polski lub matematyka lub biologia dowolny język obcy nowożytny
22 marzec 2017
Procedura rekrutacji na studia

Informujemy, że e-Rekrutacja na studia wyższe prowadzona będzie w terminie od 5 czerwca 2017 r. Zapraszamy na studia!

Czytaj dalej >
14 marzec 2017
Obowiązkowy wpis na studia
Informujemy kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia stacjonarne drugiego stopnia o obowiązku dokonania wpisu na studia w terminie od 15 marca br. do 17 marca br.  w niżej wyznaczonej sali:
 
Czytaj dalej >
16 luty 2017
Kierunki studiów drugiego stopnia, na które prowadzona jest dodatkowa tura rekrutacji - rok akademicki 2016/2017
Informujemy, że dodatkowa tura rekrutacji na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 prowadzona będzie w terminie do 13 marca 2017 r. na poniżej podanych wydziałach/kierunkach
 
Czytaj dalej >
30 styczeń 2017
Godziny urzędowania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych
REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA
do 13 marca 2017 r.:
 
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Sala L-105 (ul. Willowa 2, budynek L, I piętro)
Telefon kontaktowy: 33 8279204
 
Czytaj dalej >