Terminy rekrutacji na studia 2018/2019

piątek, 23 Mar 2018

Rejestracja na studia wyższe (pierwszego oraz drugiego stopnia) prowadzona będzie w sposób ciągły w terminie od 4 czerwca br. do 28 września br.

Cykle rekrutacyjne będą odbywały się do momentu wypełnienia całkowitej liczby miejsc na danym kierunku studiów lub podjęcia decyzji przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną o zakończeniu rekrutacji.

 

Numer cyklu rekrutacyjnego Rejestracja elektroniczna Ogłoszenie wyników Wpisy na studia
1R 4.06 – 5.07.2018 r. 6.07.2018 r. 9.07-13.07.2018 r. do godz. 10:00
2R 7.07 – 12.07.2018 r. 13.07.2018 r. 16.07-20.07.2018 r. do godz. 10:00
3R 14.07 – 19.07.2018 r. 20.07.2018 r. 23.07-27.07.2018 r. do godz. 10:00
4R 21.07 – 26.07.2018 r. 27.07.2018 r. 30.07 – 3.08.2018 r. do godz. 10:00
5R 28.07 – 2.08.2018 r. 3.08.2018 r. 6.08 – 8.08.2018 r.
6R 4.08 – 16.08.2018 r. 17.08.2018 r. 20.08-22.08.2018 r.
7R 18.08 – 30.08.2018 r. 31.08.2018 r. 3.09 – 7.09.2018 r. do godz. 10:00
8R 1.09 – 6.09.2018 r. 7.09.2018 r. 10.09-14.09.2018 r. do godz. 10:00
9R 8.09 – 13.09.2018 r. 14.09.2018 r. 17.09-21.09.2018 r.
10R 15.09 – 24.09.2018 r. 25.09.2018 r. 26.09-28.09.2018 r.

Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019

środa, 21 Mar 2018

Kierunki studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, na które będzie rekrutacja w roku akademickim 2018/2019:

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Studia stacjonarne
I-go stopnia

Studia niestacjonarne
I-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– automatyka i robotyka
– informatyka
– mechanika i budowa maszyn
– zarządzanie i inżynieria produkcji

profil ogólnoakademicki:
– automatyka i robotyka
– informatyka
– mechanika i budowa maszyn
– zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia stacjonarne
II-go stopnia

Studia niestacjonarne
II-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– informatyka
– mechanika i budowa maszyn
– zarządzanie i inżynieria produkcji

profil ogólnoakademicki:
– informatyka
– mechanika i budowa maszyn
– zarządzanie i inżynieria produkcji

UWAGA: rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia prowadzona będzie w lutym 2019 roku

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Studia stacjonarne
I-go stopnia

Studia niestacjonarne
I-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– budownictwo
– inżynieria materiałowa
– inżynieria środowiska
– moda i projektowanie tekstyliów
(specjalność na kierunku włókiennictwo)
– rolnictwo ekologiczne i agroturystyka
(specjalność na kierunku ochrona środowiska)
– ekspertyzy środowiskowe
(specjalność na kierunku ochrona środowiska)

profil ogólnoakademicki:
– budownictwo
– inżynieria materiałowa
– inżynieria środowiska
– ochorna środowiska
– włókiennictwo

Studia stacjonarne
II-go stopnia

Studia niestacjonarne
II-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– inżynieria środowiska
– budownictwo
  NOWA FORMA KSZTAŁCENIA  

profil ogólnoakademicki:
– inżynieria środowiska
– budownictwo
  NOWA FORMA KSZTAŁCENIA  

UWAGA: rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia prowadzona będzie w lutym 2019 roku

Wydział Zarządzania i Transportu

Studia stacjonarne
I-go stopnia

Studia niestacjonarne
I-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– zarządzanie
– transport

profil praktyczny:
– analityka i komunikacja w biznesie
– socjologia

profil ogólnoakademicki:
– zarządzanie
– transport

profil praktyczny:
– analityka i komunikacja w biznesie

Studia stacjonarne
II-go stopnia

Studia niestacjonarne
II-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– zarządzanie
– zarządzanie / specialization: International Management – studia prowadzone w języku angielskim

profil ogólnoakademicki:
– zarządzanie

Wydział Humanistyczno-Społeczny

Studia stacjonarne
I-go stopnia

Studia niestacjonarne
I-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– filologia, specjalności:

– filologia słowiańska
– filologia angielska
– filologia hiszpańska

– filologia polska
– pedagogika

profil ogólnoakademicki:
– filologia, specjalności:

– filologia angielska
– filologia hiszpańska

– pedagogika

Studia stacjonarne
II-go stopnia

Studia niestacjonarne
II-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– filologia, specjalności:

– filologia słowiańska
– filologia angielska
– filologia hiszpańska

– filologia polska

profil praktyczny:
– pedagogika

profil ogólnoakademicki:
– filologia, specjalności:

– filologia angielska

profil praktyczny:
– pedagogika

Wydział Nauk o Zdrowiu

Studia stacjonarne
I-go stopnia

Studia niestacjonarne
I-go stopnia

profil praktyczny:
– pielęgniarstwo
– ratownictwo medyczne

profil praktyczny:
– pielęgniarstwo: studia pomostowe dla pielęgniarek i pielęgniarzy poziom A
– ratownictwo medyczne

Studia stacjonarne
II-go stopnia

Studia niestacjonarne
II-go stopnia

profil praktyczny:
– pielęgniarstwo

profil praktyczny:
– pielęgniarstwo

Studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo

wtorek, 21 Lis 2017
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 24 października 2017 r. nadał Wydziałowi Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku BUDOWNICTWO.

 

Na  kierunku prowadzona będzie specjalność:

– konstrukcje budowlane i inżynierskie.

 

Absolwent po zakończeniu studiów będzie znał współczesne narzędzia obliczeniowe, normowe, prawne, sprzętowe i projektowe oraz aktywnie posługiwał się środowiskowym językiem budowlanym. Poza tym absolwent będzie  posiadał wiedzę umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów budowlanych we wszystkich etapach realizacji inwestycji budowlanych. Przygotowanie teoretyczne na wysokim poziomie umożliwi mu szybkie i skuteczne opanowanie nie tylko współczesnych, ale również przyszłych innowacyjnych technologii w sektorze budownictwa.

 

Termin rozpoczęcia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: luty 2018.

Dofinansowanie na studenckie staże

poniedziałek, 7 Sie 2017

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki otrzymał dofinansowanie w kwocie ok. 1 mln. zł na programy stażowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłoszonego przez NCBR na projekt pt. Staż-startem do kariery inżyniera XXI wieku. Programem stażowym zostaną objęci studenci/absolwenci wszystkich kierunków prowadzonych na WBMiI, tj.:

– automatyki i robotyki,
– informatyki I i II stopnia,
– mechaniki i budowy maszyn I i II stopnia,
– zarządzania i inżynierii produkcji I i II stopnia.

 

Projekt będzie trwał przez dwa lata od listopada 2017 roku do października 2019 roku. Otrzymane dofinansowanie w ramach PO WER będzie przeznaczone na wynagrodzenia stażystów i ich opiekunów ze strony przedsiębiorstwa, na zakup materiałów niezbędnych do stażu, na koszty: dojazdów, wymaganych badań, ubezpieczenia stażysty, bądź zakwaterowania studenta. W projekcie zaplanowano staże trzymiesięczne (12 tygodni) dla 127 studentów lub absolwentów.

 

Szczegóły projektu i regulamin stażowy już wkrótce na stronie wydziałowej www.wbmii.ath.bielsko.pl

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Pobierz informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831