Terminy rekrutacji na studia r. ak. 2018/2019

piątek, 17 Sie 2018

Rejestracja na studia wyższe (pierwszego oraz drugiego stopnia) prowadzona jest w sposób ciągły w terminie do 28 września br.

Cykle rekrutacyjne będą odbywają się do momentu wypełnienia całkowitej liczby miejsc na danym kierunku studiów lub podjęcia decyzji przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną o zakończeniu rekrutacji.

 

Numer cyklu rekrutacyjnego Rejestracja elektroniczna Ogłoszenie wyników Wpisy na studia
6R 4.08 – 16.08.2018 r. 17.08.2018 r. 20.08 – 22.08.2018 r.

Wpisy na studia

7R

e-Rekrutacja

18.08 – 30.08.2018 r. 31.08.2018 r. 3.09 – 7.09.2018 r.
do godz. 10:00
8R 1.09 – 6.09.2018 r. 7.09.2018 r. 10.09 – 14.09.2018 r.
do godz. 10:00
9R 8.09 – 13.09.2018 r. 14.09.2018 r. 17.09 – 21.09.2018 r.
10R 15.09 – 24.09.2018 r. 25.09.2018 r. 26.09 – 28.09.2018 r.

Obowiązkowy wpis na studia

piątek, 17 Sie 2018

Informujemy kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia wyższe o obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów oraz dokonania wpisu na studia w terminie od 20 sierpnia br. do 22  sierpnia br.

 

Wpis na studia polega na:

  1. dostarczeniu wymaganych dokumentów
  2. złożeniu wypełnionej karty wpisowej, ankiety osobowej, podania, zgody na przetwarzanie danych osobowych – do pobrania w systemie e-Rekrutacja zakładka: Wydruki
  3. dostarczeniu potwierdzenia wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką w wysokości 17 zł, którą można wpłacić poprzez bankowość internetową lub tradycyjnie na poniżej podane konto:

PKO S.A.
nr konta 02 12404142 11110000 48278261

w tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką” lub tradycyjnie

 

UWAGA: Niezłożenie dokumentów oraz brak wpisu w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z podjęcia studiów.

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne – harmonogram

piątek, 17 Sie 2018

Termin: od 20 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. – sala L-143 (ul. Willowa 2, budynek L, I piętro):

20.08.2018 r. (tj. poniedziałek): 13:00 – 18:00
21.08.2018 r. (tj. wtorek): 9:00 – 14:00
22.08.2018 r. (tj. środa): 13:00 – 18:00
23.08.2018 r. (tj. czwartek): 9:00 – 14:00
24.08.2018 r. (tj. piątek):  9:00 – 14:00
27.08.2018 r. (tj. poniedziałek): 13:00 – 18:00
28.08.2018 r. (tj. wtorek): 9:00 – 14:00
29.08.2018 r. (tj. środa): 13:00 – 18:00
30.08.2018 r. (tj. czwartek): 9:00 – 14:00

UWAGA!!! 31 SIERPNIA 2018 r. (tj. piątek) – WKR urzędują od godz. 8:00-10:00

Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019

środa, 21 Mar 2018

Kierunki studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, na które trwa rekrutacja w roku akademickim 2018/2019:

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Studia stacjonarne
I-go stopnia

Studia niestacjonarne
I-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– automatyka i robotyka
– informatyka
– mechanika i budowa maszyn
– zarządzanie i inżynieria produkcji

profil ogólnoakademicki:
– automatyka i robotyka
– informatyka
– mechanika i budowa maszyn
– zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia stacjonarne
II-go stopnia

Studia niestacjonarne
II-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– informatyka
– mechanika i budowa maszyn
– zarządzanie i inżynieria produkcji

profil ogólnoakademicki:
– informatyka
– mechanika i budowa maszyn
– zarządzanie i inżynieria produkcji

UWAGA: rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia prowadzona będzie w lutym 2019 roku

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Studia stacjonarne
I-go stopnia

Studia niestacjonarne
I-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– budownictwo
– inżynieria materiałowa
– inżynieria środowiska
– moda i projektowanie tekstyliów
(specjalność na kierunku włókiennictwo)
– rolnictwo ekologiczne i agroturystyka
(specjalność na kierunku ochrona środowiska)
– ekspertyzy środowiskowe
(specjalność na kierunku ochrona środowiska)

profil ogólnoakademicki:
– budownictwo
– inżynieria materiałowa
– inżynieria środowiska
– ochorna środowiska
– włókiennictwo

Studia stacjonarne
II-go stopnia

Studia niestacjonarne
II-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– inżynieria środowiska
– budownictwo
  NOWA FORMA KSZTAŁCENIA  

profil ogólnoakademicki:
– inżynieria środowiska
– budownictwo
  NOWA FORMA KSZTAŁCENIA  

UWAGA: rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia prowadzona będzie w lutym 2019 roku

Wydział Zarządzania i Transportu

Studia stacjonarne
I-go stopnia

Studia niestacjonarne
I-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– zarządzanie
– transport

profil praktyczny:
– analityka i komunikacja w biznesie
– socjologia

profil ogólnoakademicki:
– zarządzanie
– transport

profil praktyczny:
– analityka i komunikacja w biznesie

Studia stacjonarne
II-go stopnia

Studia niestacjonarne
II-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– zarządzanie
– zarządzanie / specialization: International Management – studia prowadzone w języku angielskim

profil ogólnoakademicki:
– zarządzanie

Wydział Humanistyczno-Społeczny

Studia stacjonarne
I-go stopnia

Studia niestacjonarne
I-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– filologia, specjalności:

– filologia słowiańska
– filologia angielska
– filologia hiszpańska

– filologia polska
– pedagogika

profil ogólnoakademicki:
– filologia, specjalności:

– filologia angielska
– filologia hiszpańska

– pedagogika

Studia stacjonarne
II-go stopnia

Studia niestacjonarne
II-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– filologia, specjalności:

– filologia słowiańska
– filologia angielska
– filologia hiszpańska

– filologia polska

profil praktyczny:
– pedagogika

profil ogólnoakademicki:
– filologia, specjalności:

– filologia angielska

profil praktyczny:
– pedagogika

Wydział Nauk o Zdrowiu

Studia stacjonarne
I-go stopnia

Studia niestacjonarne
I-go stopnia

profil praktyczny:
– pielęgniarstwo
– ratownictwo medyczne

profil praktyczny:
– pielęgniarstwo: studia pomostowe dla pielęgniarek i pielęgniarzy poziom A
– ratownictwo medyczne

Studia stacjonarne
II-go stopnia

Studia niestacjonarne
II-go stopnia

profil praktyczny:
– pielęgniarstwo

profil praktyczny:
– pielęgniarstwo

Studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo

wtorek, 21 Lis 2017
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 24 października 2017 r. nadał Wydziałowi Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku BUDOWNICTWO.

 

Na  kierunku prowadzona będzie specjalność:

– konstrukcje budowlane i inżynierskie.

 

Absolwent po zakończeniu studiów będzie znał współczesne narzędzia obliczeniowe, normowe, prawne, sprzętowe i projektowe oraz aktywnie posługiwał się środowiskowym językiem budowlanym. Poza tym absolwent będzie  posiadał wiedzę umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów budowlanych we wszystkich etapach realizacji inwestycji budowlanych. Przygotowanie teoretyczne na wysokim poziomie umożliwi mu szybkie i skuteczne opanowanie nie tylko współczesnych, ale również przyszłych innowacyjnych technologii w sektorze budownictwa.

 

Termin rozpoczęcia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: luty 2018.

Dofinansowanie na studenckie staże

poniedziałek, 7 Sie 2017

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki otrzymał dofinansowanie w kwocie ok. 1 mln. zł na programy stażowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłoszonego przez NCBR na projekt pt. Staż-startem do kariery inżyniera XXI wieku. Programem stażowym zostaną objęci studenci/absolwenci wszystkich kierunków prowadzonych na WBMiI, tj.:

– automatyki i robotyki,
– informatyki I i II stopnia,
– mechaniki i budowy maszyn I i II stopnia,
– zarządzania i inżynierii produkcji I i II stopnia.

 

Projekt będzie trwał przez dwa lata od listopada 2017 roku do października 2019 roku. Otrzymane dofinansowanie w ramach PO WER będzie przeznaczone na wynagrodzenia stażystów i ich opiekunów ze strony przedsiębiorstwa, na zakup materiałów niezbędnych do stażu, na koszty: dojazdów, wymaganych badań, ubezpieczenia stażysty, bądź zakwaterowania studenta. W projekcie zaplanowano staże trzymiesięczne (12 tygodni) dla 127 studentów lub absolwentów.

 

Szczegóły projektu i regulamin stażowy już wkrótce na stronie wydziałowej www.wbmii.ath.bielsko.pl

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Pobierz informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831