Obowiązkowy wpis na studia

piątek, 14.09.2018

Informujemy kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia wyższe o obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów oraz dokonania wpisu na studia w terminie od 17 września br. do 21 września br. (piątek do godz. 14:00)

 

Wpis na studia polega na:

  1. dostarczeniu wymaganych dokumentów
  2. złożeniu wypełnionej karty wpisowej, ankiety osobowej, podania, zgody na przetwarzanie danych osobowych – do pobrania w systemie e-Rekrutacja zakładka: Wydruki
  3. dostarczeniu potwierdzenia wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką w wysokości 17 zł, którą można wpłacić poprzez bankowość internetową lub tradycyjnie na poniżej podane konto:

PKO S.A.
nr konta 02 12404142 11110000 48278261

w tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką” lub tradycyjnie

 

UWAGA: Niezłożenie dokumentów oraz brak wpisu w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z podjęcia studiów.

Komunikaty

Terminy rekrutacji na studia r. ak. 2018/2019

e-Rekrutacja na studia wyższe (pierwszego oraz drugiego stopnia) prowadzona jest w terminie do 24 września br.

Więcej

Obowiązkowy wpis na studia

Informujemy kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia wyższe o obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów oraz dokonania wpisu na studia
w terminie od 17 września br. do 21 września br. (piątek do godz. 14:00)

Więcej

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne – harmonogram

Termin: od 17 września 2018 r. do 25 września 2018 r. – sala L-143 (ul. Willowa 2, budynek L, I piętro)…

Więcej

Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019

Kierunki studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, na które w terminie do 24 września br. trwa dziesiąty cykl e-Rekrutacji w roku akademickim 2018/2019…

Więcej

Studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 24 października 2017 r. nadał Wydziałowi Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku BUDOWNICTWO.

Więcej

Dofinansowanie na studenckie staże

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki otrzymał dofinansowanie w kwocie ok. 1 mln. zł na programy stażowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłoszonego przez NCBR na projekt pt. Staż-startem do kariery inżyniera XXI wieku.

Więcej

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Pobierz informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831