Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019

środa, 21.03.2018

Kierunki studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, na które trwa rekrutacja w roku akademickim 2018/2019:

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Studia stacjonarne
I-go stopnia

Studia niestacjonarne
I-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– automatyka i robotyka
– informatyka
– mechanika i budowa maszyn
– zarządzanie i inżynieria produkcji

profil ogólnoakademicki:
– automatyka i robotyka
– informatyka
– mechanika i budowa maszyn
– zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia stacjonarne
II-go stopnia

Studia niestacjonarne
II-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– informatyka
– mechanika i budowa maszyn
– zarządzanie i inżynieria produkcji

profil ogólnoakademicki:
– informatyka
– mechanika i budowa maszyn
– zarządzanie i inżynieria produkcji

UWAGA: rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia prowadzona będzie w lutym 2019 roku

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Studia stacjonarne
I-go stopnia

Studia niestacjonarne
I-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– budownictwo
– inżynieria materiałowa
– inżynieria środowiska
– moda i projektowanie tekstyliów
(specjalność na kierunku włókiennictwo)
– rolnictwo ekologiczne i agroturystyka
(specjalność na kierunku ochrona środowiska)
– ekspertyzy środowiskowe
(specjalność na kierunku ochrona środowiska)

profil ogólnoakademicki:
– budownictwo
– inżynieria materiałowa
– inżynieria środowiska
– ochorna środowiska
– włókiennictwo

Studia stacjonarne
II-go stopnia

Studia niestacjonarne
II-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– inżynieria środowiska
– budownictwo
  NOWA FORMA KSZTAŁCENIA  

profil ogólnoakademicki:
– inżynieria środowiska
– budownictwo
  NOWA FORMA KSZTAŁCENIA  

UWAGA: rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia prowadzona będzie w lutym 2019 roku

Wydział Zarządzania i Transportu

Studia stacjonarne
I-go stopnia

Studia niestacjonarne
I-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– zarządzanie
– transport

profil praktyczny:
– analityka i komunikacja w biznesie
– socjologia

profil ogólnoakademicki:
– zarządzanie
– transport

profil praktyczny:
– analityka i komunikacja w biznesie

Studia stacjonarne
II-go stopnia

Studia niestacjonarne
II-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– zarządzanie
– zarządzanie / specialization: International Management – studia prowadzone w języku angielskim

profil ogólnoakademicki:
– zarządzanie

Wydział Humanistyczno-Społeczny

Studia stacjonarne
I-go stopnia

Studia niestacjonarne
I-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– filologia, specjalności:

– filologia słowiańska
– filologia angielska
– filologia hiszpańska

– filologia polska
– pedagogika

profil ogólnoakademicki:
– filologia, specjalności:

– filologia angielska
– filologia hiszpańska

– pedagogika

Studia stacjonarne
II-go stopnia

Studia niestacjonarne
II-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– filologia, specjalności:

– filologia słowiańska
– filologia angielska
– filologia hiszpańska

– filologia polska

profil praktyczny:
– pedagogika

profil ogólnoakademicki:
– filologia, specjalności:

– filologia angielska

profil praktyczny:
– pedagogika

Wydział Nauk o Zdrowiu

Studia stacjonarne
I-go stopnia

Studia niestacjonarne
I-go stopnia

profil praktyczny:
– pielęgniarstwo
– ratownictwo medyczne

profil praktyczny:
– pielęgniarstwo: studia pomostowe dla pielęgniarek i pielęgniarzy poziom A
– ratownictwo medyczne

Studia stacjonarne
II-go stopnia

Studia niestacjonarne
II-go stopnia

profil praktyczny:
– pielęgniarstwo

profil praktyczny:
– pielęgniarstwo

Komunikaty

Terminy rekrutacji na studia r. ak. 2018/2019

Rejestracja na studia wyższe (pierwszego oraz drugiego stopnia) prowadzona jest w sposób ciągły w terminie do 28 września br.

Więcej

Obowiązkowy wpis na studia

Informujemy kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia wyższe o obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów oraz dokonania wpisu na studia
w terminie od 20 sierpnia br. do 22 sierpnia br.

Więcej

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne – harmonogram

Termin: od 20 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. – sala L-143 (ul. Willowa 2, budynek L, I piętro)…

Więcej

Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019

Kierunki studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, na które trwa rekrutacja w roku akademickim 2018/2019…

Więcej

Studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 24 października 2017 r. nadał Wydziałowi Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku BUDOWNICTWO.

Więcej

Dofinansowanie na studenckie staże

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki otrzymał dofinansowanie w kwocie ok. 1 mln. zł na programy stażowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłoszonego przez NCBR na projekt pt. Staż-startem do kariery inżyniera XXI wieku.

Więcej

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Pobierz informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831