Szczegółowe kryteria kwalifikacji

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Mechanika i budowa maszyn

Uchwała nr 1442/6/2017/2018 Rady Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych kryteriów przyjęć na studia II stopnia w roku akademickim 2018/19 na kierunek Mechanika i budowa maszyn

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Uchwała nr 1443/6/2017/2018 Rady Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie określenia kryteriów przyjęć na studia II stopnia w roku akademickim 2018/19 na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Informatyka
Uchwała nr 1441/6/2017/2018 Rady Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie określenia kryteriów przyjęć na studia II stopnia w roku akademickim 2018/19 na kierunek Informatyka

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Budownictwo
Uchwała nr 903/249/2017/2018 Rady Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów kwalifikacji na studia II stopnia w roku akademickim 2018/2019, na kierunek Budownictwo

 

Inżynieria Środowiska
Uchwała nr 901/249/2017/2018 Rady Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów kwalifikacji na studia II stopnia w roku akademickim 2018/2019, na kierunek Inżynieria Środowiska

 

Włókiennictwo
Uchwała nr 902/249/2017/2018 Rady Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów kwalifikacji na studia II stopnia w roku akademickim 2018/2019, na kierunek Włókiennictwo

Wydział Zarządzania i Transportu

Zarządzanie
Uchwała Nr  1095/2018 Rady Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 6marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów rekrutacji na studia drugiego stopnia kierunek Zarządzanie w roku akademickim 2018/2019

Wydział Humanistyczno-Społeczny

Uchwała nr 34 z dnia 13 lutego 2018 roku Rady Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019.

Wydział Nauk o Zdrowiu

Pielęgniarstwo
Uchwała Nr 14/2017/2018 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z dnia 05.12.2017 roku w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2018/2019.

Komunikaty

Terminy rekrutacji na studia r. ak. 2018/2019

Rejestracja na studia wyższe (pierwszego oraz drugiego stopnia) prowadzona jest w sposób ciągły w terminie do 28 września br.

Więcej

Obowiązkowy wpis na studia

Informujemy kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia wyższe o obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów oraz dokonania wpisu na studia
w terminie od 20 sierpnia br. do 22 sierpnia br.

Więcej

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne – harmonogram

Termin: od 20 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. – sala L-143 (ul. Willowa 2, budynek L, I piętro)…

Więcej

Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019

Kierunki studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, na które trwa rekrutacja w roku akademickim 2018/2019…

Więcej

Studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 24 października 2017 r. nadał Wydziałowi Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku BUDOWNICTWO.

Więcej

Dofinansowanie na studenckie staże

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki otrzymał dofinansowanie w kwocie ok. 1 mln. zł na programy stażowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłoszonego przez NCBR na projekt pt. Staż-startem do kariery inżyniera XXI wieku.

Więcej

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Pobierz informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831