Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji - rok akademicki 2020/2021

Rejestracja na studia wyższe (pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie) prowadzona będzie w sposób ciągły w terminie od 29 czerwca br.
Cykle rekrutacyjne na dany kierunek studiów, będą odbywały się do momentu podjęcia przez Komisję Rekrutacyjną decyzji o zakończeniu rekrutacji.

Numer cyklu rekrutacyjnego

Rejestracja elektroniczna

Ogłoszenie wyników

Wpisy na studia

3TR

5.09.2020 r. – 17.09.2020 r.

18.09.2020 r.

21.09 – 30.09.2020 r.
Wpisy na studia

4TR

19.09.2020 r. – 1.10.2020 r.
Rejestracja trwa

2.10.2020 r.

5.10 – 7.10.2020 r.

TR – tura rekrutacji

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831