Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne, rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019

Rejestracja na studia wyższe (pierwszego oraz drugiego stopnia) prowadzona będzie w sposób ciągły w terminie od 4 czerwca br. do 28  września br.

Cykle rekrutacyjne będą odbywały się do momentu wypełnienia całkowitej liczby miejsc na danym kierunku studiów lub podjęcia decyzji przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną o zakończeniu rekrutacji.

 

Numer cyklu rekrutacyjnego Rejestracja elektroniczna Ogłoszenie wyników Wpisy na studia
1R 4.06 – 5.07.2018 r. 6.07.2018 r. 9.07-13.07.2018 r. do godz. 10:00
2R 7.07 – 12.07.2018 r. 13.07.2018 r. 16.07-20.07.2018 r. do godz. 10:00
3R 14.07 – 19.07.2018 r. 20.07.2018 r. 23.07-27.07.2018 r. do godz. 10:00
4R 21.07 – 26.07.2018 r. 27.07.2018 r. 30.07 – 3.08.2018 r. do godz. 10:00
5R 28.07 – 2.08.2018 r. 3.08.2018 r. 6.08 – 8.08.2018 r.
6R 4.08 – 16.08.2018 r. 17.08.2018 r. 20.08-22.08.2018 r.
7R 18.08 – 30.08.2018 r. 31.08.2018 r. 3.09 – 7.09.2018 r. do godz. 10:00
8R 1.09 – 6.09.2018 r. 7.09.2018 r. 10.09-14.09.2018 r. do godz. 10:00
9R 8.09 – 13.09.2018 r. 14.09.2018 r. 17.09-21.09.2018 r.
10R 15.09 – 24.09.2018 r. 25.09.2018 r. 26.09-28.09.2018 r.

Komunikaty

Terminy rekrutacji na studia 2018/2019

Rejestracja na studia wyższe (pierwszego oraz drugiego stopnia) prowadzona będzie w sposób ciągły w terminie od 4 czerwca br. do 28 września br.

Więcej

Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019

Kierunki studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, na które będzie rekrutacja w roku akademickim 2018/2019…

Więcej

Studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 24 października 2017 r. nadał Wydziałowi Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku BUDOWNICTWO.

Więcej

Dofinansowanie na studenckie staże

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki otrzymał dofinansowanie w kwocie ok. 1 mln. zł na programy stażowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłoszonego przez NCBR na projekt pt. Staż-startem do kariery inżyniera XXI wieku.

Więcej

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Pobierz informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831