Wymagane dokumenty

Studia I stopnia

 1. ankieta osobowa, podanie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych – do pobrania w systemie e-Rekrutacja zakładka: Wydruki;
 2. świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne – oryginał (do wglądu);
 3. kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne pomostowe na kierunku pielęgniarstwo składają:
  – kopię świadectwa dojrzałości oraz dyplom (zarówno absolwenci liceum medycznego,
  jak i absolwenci medycznych szkół zawodowych) poświadczonych przez uczelnię,
  – kopię aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;
 4. dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym), oraz zdjęcie w wersji elektronicznej wprowadzone do systemu elektronicznej rejestracji przez kandydata ze swojego konta w menu „Twoja fotografia”;
 5. kserokopia dowodu osobistego wraz z oryginałem (do wglądu);
 6. poświadczenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

oraz dokumenty wymagane do wpisu:

 1. karta wpisowa – do pobrania w systemie e-Rekrutacja zakładka: Wydruki
 2. dostarczenie potwierdzenia wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką
  w wysokości 17 zł, którą należy wpłacić tradycyjnie lub poprzez bankowość internetową
  na poniżej podane konto:

PKO S.A.
nr konta 02 12404142 11110000 48278261
w tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką

 

Kandydaci składają skompletowane dokumenty w teczce (białej, wiązanej)

Komunikaty

Terminy rekrutacji na studia r. ak. 2018/2019

e-Rekrutacja na studia wyższe (pierwszego oraz drugiego stopnia) prowadzona jest w terminie do 24 września br.

Więcej

Obowiązkowy wpis na studia

Informujemy kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia wyższe o obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów oraz dokonania wpisu na studia
w terminie od 17 września br. do 21 września br. (piątek do godz. 14:00)

Więcej

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne – harmonogram

Termin: od 17 września 2018 r. do 25 września 2018 r. – sala L-143 (ul. Willowa 2, budynek L, I piętro)…

Więcej

Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019

Kierunki studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, na które w terminie do 24 września br. trwa dziesiąty cykl e-Rekrutacji w roku akademickim 2018/2019…

Więcej

Studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 24 października 2017 r. nadał Wydziałowi Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku BUDOWNICTWO.

Więcej

Dofinansowanie na studenckie staże

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki otrzymał dofinansowanie w kwocie ok. 1 mln. zł na programy stażowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłoszonego przez NCBR na projekt pt. Staż-startem do kariery inżyniera XXI wieku.

Więcej

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Pobierz informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831