Wymagane dokumenty

Studia I stopnia

 1. ankieta osobowa, podanie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych – do pobrania w systemie e-Rekrutacja zakładka: Wydruki;
 2. świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne – oryginał (do wglądu);
 3. kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne pomostowe na kierunku pielęgniarstwo składają:
  – kopię świadectwa dojrzałości oraz dyplom (zarówno absolwenci liceum medycznego,
  jak i absolwenci medycznych szkół zawodowych) poświadczonych przez uczelnię,
  – kopię aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;
 4. dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym), oraz zdjęcie w wersji elektronicznej wprowadzone do systemu elektronicznej rejestracji przez kandydata ze swojego konta w menu „Twoja fotografia”;
 5. kserokopia dowodu osobistego wraz z oryginałem (do wglądu);
 6. poświadczenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

oraz dokumenty wymagane do wpisu:

 1. karta wpisowa – do pobrania w systemie e-Rekrutacja zakładka: Wydruki
 2. dostarczenie potwierdzenia wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką
  w wysokości 17 zł, którą należy wpłacić tradycyjnie lub poprzez bankowość internetową
  na poniżej podane konto:

PKO S.A.
nr konta 02 12404142 11110000 48278261
w tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką

 

Kandydaci składają skompletowane dokumenty w teczce (białej, wiązanej)

Komunikaty

Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019

Kierunki studiów drugiego stopnia, rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019, na które prowadzona będzie rekrutacja od 1 lutego 2019 roku…

Czytaj dalej

Terminy rekrutacji na studia r. ak. 2018/2019

Rejestracja na studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzona będzie w terminie od 1 lutego 2019 r….

Czytaj dalej

Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching

Termin szkolenia: rozpoczęcie: zapisy trwają, 10 spotkań, po 5 godzin lekcyjnych, od godz. 16.15, raz w tygodniu w czwartki…

Czytaj dalej

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Pobierz informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831