Zasady przyjęć

Uchwała w sprawie zasad przyjęć rok akademicki 2019/2020

Uchwała Nr 1341/05/VI/2018 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2019/2020 na I rok studiów pierwszego oraz drugiego stopnia

 

Załączniki do uchwały:

  • Załącznik nr 1 – Kierunki studiów, według Wydziałów, na które prowadzona będzie rekrutacja w roku akademickim 2019/2020
  • Załącznik nr 2 – Zestawienie przedmiotów podstawowych (P) oraz języka obcego nowożytnego (JO) będących podstawą kwalifikacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia
  • Załącznik nr 3 – Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia
  • Załącznik nr 4 -Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia
  • Załącznik nr 5 -Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na podstawie wyników potwierdzania efektów uczenia się

Komunikaty

Terminy rekrutacji na studia 2018/2019

Rejestracja na studia wyższe (pierwszego oraz drugiego stopnia) prowadzona będzie w sposób ciągły w terminie od 4 czerwca br. do 28 września br.

Więcej

Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019

Kierunki studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, na które będzie rekrutacja w roku akademickim 2018/2019…

Więcej

Studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 24 października 2017 r. nadał Wydziałowi Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku BUDOWNICTWO.

Więcej

Dofinansowanie na studenckie staże

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki otrzymał dofinansowanie w kwocie ok. 1 mln. zł na programy stażowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłoszonego przez NCBR na projekt pt. Staż-startem do kariery inżyniera XXI wieku.

Więcej

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Pobierz informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831