REKRUTACJA! Prosimy o zadawanie pytań w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów lub kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku Zobacz numery telefonów oraz harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej

Obowiązkowe wpisy na studia
dla kandydatów zakwalifikowanych
w procesie rekrutacji

Więcej informacji →
Przedłużenie terminu wpisu na listę studentów
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
w ramach III cyklu rekrutacji
Więcej informacji →

Eksploatacja pojazdów
Nowe studia inżynierskie w ATH

Więcej informacji →
Kalendarz
Godz.08:00
IV tura rekrutacji na studia rozpoczynające się od semestru zimowego r. ak. 2022/2023:

Rejestracja elektroniczna
3.09-21.09.2022 r.

Ogłoszenie wyników
23.09.2022 r.

Wpisy kandydatów
26.09-29.09.2022 r.

Godz.08:00
Trzecia tura rekrutacji dla obywateli polskich na studia rozpoczynające się od semestru zimowego r. ak. 2022/2023

Rejestracja elektroniczna do 31.08.2022 r.

Ogłoszenie wyników 2.09.2022 r.

Wpisy kandydatów 5.09- 9.09.2022 r.

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator Zarejestruj się na studia

Sylwetki absolwentów naszej Uczelni

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831