Akty prawne

Uchwała w sprawie zasad przyjęć rok akademicki 2017/2018

Uchwała Nr 1161/05/V/2016 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 24 maja 2016 roku  w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2017/2018 na I rok studiów pierwszego oraz drugiego stopnia

 

Załączniki do uchwały nr 1161/05/V/2016 z dnia 24 maja 2016 roku:

  • Załącznik nr 1 – Kierunki studiów, według Wydziałów, na które prowadzona będzie rekrutacja w roku akademickim 2017/2018
  • Załącznik nr 2 – Zestawienie przedmiotów podstawowych (P) oraz języka obcego (nowożytnego) będących podstawą kwalifikacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia
  • Załącznik nr 3 – Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia
  • Załącznik nr 4 – Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia
  • Załącznik nr 5 – Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na podstawie wyników potwierdzania efektów uczenia się

Budownictwo

Uchwała Nr 1320/12/VI/2017 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2017/2018 na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunek budownictwo

Analityka i komunikacja w biznesie

Uchwała Nr 1248/03/VI/2017 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2017/2018 na I rok studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunek analityka i komunikacja w biznesie

 

Załączniki do uchwały:

  • Załącznik nr 1 – Zestawienie przedmiotów podstawowych (P) oraz języka obcego (nowożytnego) będących podstawą kwalifikacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia
  • Załącznik nr 2 – Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

I rok studiów pierwszego oraz drugiego stopnia

Uchwała Nr 1260/05/VI/2017 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr 1161/05/V/2016 Senatu ATH z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2017/2018 na I rok studiów pierwszego oraz drugiego stopnia.

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831