Archiwum wydarzeń
Godz.10:00
Terminy pierwszego cyklu rekrutacji na studia drugiego stopnia, rozpoczynające się od semestru letniego r.ak. 2020/2021 (tj. od lutego 2021 roku)

Rejestracja elektroniczna:
od 1.02.2021 r.
do 16.02.2021 r.

Ogłoszenie wyników:
 17.02.2021 r.

Wpisy na studia:
od 18.02.2021 r.
do 19.02.2021 r.

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831