Budownictwo

Wybór studiów to jedna z najważniejszych decyzji w Twoim życiu. Warto ją podjąć z rozmysłem i na podstawie rzetelnych informacji.

 

Zobacz materiały, w których prezentujemy kierunek studiów budownictwo. Dowiesz się również z nich, jak aplikować na studia wyższe w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Profil:
ogólnoakademicki

I tura rekrutacji od 1 do 16 lutego 2021 r.

Studia stacjonarne:
– drugiego stopnia (mgr)

 

Dla kogo kierunek studiów budownictwo?

Dla osób, które chcą konkretną wiedzę, konkretny „fach”, konkretne pieniądze. Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności budowlane z zakresu nie tylko  budownictwa ogólnego, ale również wiedzę z zakresu najnowszych trendów w budownictwie:
– in tech  najnowsze technologie w budownictwie.  Jako jedyny wydział w Polsce prowadzimy specjalność Konstrukcje aluminiowo-szklane  wspólnie z firmą ALUPROF S.A.,
– be smart inteligentne rozwiązania w budownictwie informatyka, grafika inżynierska, BIM, CD CAM,
– go green odnawialne źródła energii w budownictwie, fotowoltaika , budowa zgodnie z naturą, budynek efektywny energetycznie,
– no waste  wszystko o zrównoważonym budownictwie, efektywne systemy, instalacje, urządzenia, nowoczesne materiały budowlane, rewitalizacja obiektów zabytkowych.

Opis kierunku

 

Studia I stopnia:
– Budownictwo ogólne,
– Konstrukcje aluminiowo-szklane.

 

Studia II stopnia:
– Konstrukcje budowlane i inżynierskie,
– Konstrukcje aluminiowo-szklane.

Możesz uzyskać również kolejne uprawnienia budowlane czy tytuł rzeczoznawcy budowlanego.

 

Perspektywy zatrudnienia
Absolwenci kierunku Budownictwo mają wiele możliwości  pracy:

  1. w biurach i pracowniach projektowych,
  2. w przedsiębiorstwach budowlanych jako wykonawcy, nadzór i kierownicy budów,
  3. w założonej przez siebie  firmie budowlanej,
  4. w przemyśle materiałów budowlanych,
  5. w placówkach naukowych, jednostkach administracji publicznej związanej z budownictwem, transportem i architekturą oraz budownictwem komunikacyjnym,
  6. związanej z nadzorem nad infrastrukturą budowlaną

 

Bezpieczne studia w dobie pandemii
Wydział zdał egzamin w dobie pandemii. Prowadzimy zajęcia on-line utrzymując wysoki  poziom kształcenia. O sprawności logistycznej i informatycznej świadczy fakt przeprowadzenia  obrony pracy doktorskiej w trybie on-line pomiędzy ośrodkami naukowymi z :  Bielska-Białej, Bydgoszczy, Opola, Zielonej góry,  Rzeszowa i Ostravy.

Zajęcia w nadchodzącym  roku akademickim 2020/2021 będą dostosowane do aktualnych wymogów bezpieczeństwa  zdrowia naszych studentów w dobie pandemii.

 

Warto przeczytać
Budownictwo to jeden z 10 najbardziej pożądanych kierunków studiów w roku 2019
https://gazetakrakowska.pl/top-16-najpopularniejszych-kierunkow-studiow-w-polsce-informatyka-to-niezmienny-lider-ranking/ga/c5-15002947/zd/43568367

 

Budownictwo to  pewna  i ciekawa przyszłość.

Dlaczego warto studiować budownictwo? Zobacz sam.

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831