Dziekanaty

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Kierunki:

– automatyka i robotyka,
– informatyka,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechatronika,
– zarządzanie i inżynieria produkcji
– eksploatacja pojazdów

ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Budynek L, I piętro
tel.: +48 533 348 772
e-mail: bmii.rekrutacja@ath.eu

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Kierunki:

– budownictwo,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria środowiska,
– ochrona środowiska

ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Budynek L, I piętro, pokój 112
tel.: + 48 533 348 773
e-mail: imbis.rekrutacja@ath.eu

Wydział Zarządzania i Transportu
Kierunki:

– analityka i komunikacja w biznesie,
– socjologia,
– transport,
– zarządzanie

ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Budynek L, II piętro, pokój 202, 203
tel.: +48 533 348 771
e-mail: zit.rekrutacja@ath.eu

Wydział Humanistyczno-Społeczny

Kierunki:

– filologia, specjalności: filologia angielska, filologia hiszpańska;
– filologia polska,
– pedagogika;
– pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Budynek L, II piętro, pokój 211, 212
tel.: +48 533 348 774
e-mail: hs.rekrutacja@ath.eu

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunki:

– pielęgniarstwo,
– ratownictwo medyczne,
– zdrowie publiczne

ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Budynek L, II piętro, pokój 207
tel.: +48 533 348 770
e-mail: noz.rekrutacja@ath.eu

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831