Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching

czwartek, 13 Gru 2018

Termin szkolenia:

rozpoczęcie: 14 luty 2019, 10 spotkań, po 5 godzin lekcyjnych, od godz. 16.30, raz w tygodniu w czwartki

Miejsce szkolenia: ul. Willowa 2, budynek L, 4 piętro, sala 406

Zapisy mailowe: mzarebska@ath.bielsko.pl , informacje pod numerem telefonu 33 82 79 318

Program szkolenia:

Część  I – Podstawy sieci

 • Sieci komputerowe
 • Konfiguracja sieciowych systemów operacyjnych
 • Protokoły sieciowe i komunikacyjne
 • Dostęp do sieci
 • Warstwa łącza danych – Technologia ethernet
 • Warstwa sieci
 • Warstwa transportowa
 • Adresacja IPv4 i IPv6
 • Podział sieci na podsieci
 • Warstwa aplikacji
 • Sieć komputerowa – podsumowanie
 • Projekt, Zaliczenie sem.1

Część II – Podstawy Routingu i Switchingu

 • Wprowadzenie do przełączania w sieciach
 • Podstawy konfiguracji przełączników
 • Wirtualne sieci VLAN
 • Podstawy routingu
 • Inter-VLAN routing
 • Routing statyczny
 • Routing dynamiczny
 • OSPF jenoobszarowy
 • Listy dostępowe ACL
 • Dynamiczne przydzielanie adresów DHCP
 • Translacja adresów NAT
 • Zaliczenie sem.2

Cena: 1150zł (cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat);

Informacja o prowadzącym szkolenie: mgr inż. Marcin Giżycki, Kierownik Akademickiego Centrum Informatyki

Studia II stopnia na kierunku Transport

środa, 28 Lis 2018

W związku z uzyskaniem przez Wydział Zarządzania i Transportu we wrześniu b.r. uprawnień do prowadzenia studiów ogólnoakademickich II stopnia na kierunku Transport, od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 zapraszamy na ww. studia.

 

Program kształcenia obejmuje III semestry w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla dwóch specjalności: bezpieczeństwo i planowanie w transporcie oraz transport drogowy.

 

W trakcie studiów studenci zapoznają się z aktualnymi problemami współczesnego transportu, a ponadto nabędą niezbędne umiejętności do pracy badawczej. Absolwenci kierunku będą posiadać poszerzoną wiedzę, m.in. z zakresu współczesnych systemów transportowych, teorii ruchu drogowego, mobilności, bezpieczeństwa oraz zarządzania jakością usług transportowych. Będą również przygotowani do podjęcia kształcenia w ramach studiów III stopnia.

 

W ramach specjalności Bezpieczeństwo i planowanie w transporcie studenci nabędą ponadto umiejętności w zakresie metod planowania, zarządzania i strategii w transporcie, między innymi z wykorzystaniem systemów ekspertowych i teorii gier.

 

W ramach specjalności Transport drogowy studenci dodatkowo zapoznają się z problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym – w zakresie konstrukcji pojazdu, rozwiązań inżynierii ruchu drogowego a także wpływu zachowań uczestników ruchu. Nabędą umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych usług i systemów telemetrycznych stosowanych w transporcie drogowym.

 

Plany studiów dostępne są na stronie WZiT:

http://wzit.ath.bielsko.pl/index.php/pl/plany/88-plany-studiow

 

Zapraszamy na studia

Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019

piątek, 9 Lis 2018

Kierunki studiów drugiego stopnia,
rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019,
na które prowadzona będzie rekrutacja od 1 lutego 2019 roku.

 

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Kierunek

Profil

Studia stacjonarne

informatyka

ogólnoakademicki

drugiego stopnia (mgr)

mechanika i budowa maszyn

ogólnoakademicki

drugiego stopnia (mgr)

zarządzanie i inżynieria produkcji

ogólnoakademicki

drugiego stopnia (mgr)

 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa
i Środowiska

Kierunek

Profil

Studia stacjonarne

budownictwo

ogólnoakademicki drugiego stopnia (mgr)

inżynieria środowiska

ogólnoakademicki drugiego stopnia (mgr)

 

Wydział Zarządzania i Transportu

Kierunek

Profil

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

transport
Nowy poziom kształcenia

ogólnoakademicki drugiego stopnia (mgr) drugiego stopnia (mgr)

Terminy rekrutacji na studia r. ak. 2018/2019

czwartek, 4 Paź 2018

Rejestracja na studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzona będzie w terminie
od 1 lutego 2019 r.

Cykle rekrutacyjne będą odbywały się do momentu wypełnienia całkowitej liczby miejsc
na danym kierunku studiów lub podjęcia decyzji przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
o zakończeniu rekrutacji.

Numer cyklu rekrutacyjnego Rejestracja elektroniczna Ogłoszenie wyników Wpisy na studia
1R 01.02 – 12.02.2019 r. 13.02.2019 r. 14.02 – 15.02.2019 r.
2R 13.02 – 26.02.2019 r. 27.02.2019 r. 28.02 – 01.03.2019 r.

Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching

czwartek, 2 Sie 2018

Termin szkolenia:

rozpoczęcie: 20 września 2018, 10 spotkań, po 5 godzin lekcyjnych, od godz. 16.30, raz w tygodniu w czwartki – Rekrutacja zakończona!

Miejsce szkolenia: ul. Willowa 2, budynek L, 4 piętro, sala 406

Zapisy mailowe osób które chciałyby wziąć udział w kolejnej edycji w styczniu 2019: mfrycz@ath.bielsko.pl , informacje pod numerem telefonu 33 82 79 318

 

Program szkolenia:

Część  I – Podstawy sieci

 • Sieci komputerowe
 • Konfiguracja sieciowych systemów operacyjnych
 • Protokoły sieciowe i komunikacyjne
 • Dostęp do sieci
 • Warstwa łącza danych – Technologia ethernet
 • Warstwa sieci
 • Warstwa transportowa
 • Adresacja IPv4 i IPv6
 • Podział sieci na podsieci
 • Warstwa aplikacji
 • Sieć komputerowa – podsumowanie
 • Projekt, Zaliczenie sem.1

 

Część II – Podstawy Routingu i Switchingu

 • Wprowadzenie do przełączania w sieciach
 • Podstawy konfiguracji przełączników
 • Wirtualne sieci VLAN
 • Podstawy routingu
 • Inter-VLAN routing
 • Routing statyczny
 • Routing dynamiczny
 • OSPF jenoobszarowy
 • Listy dostępowe ACL
 • Dynamiczne przydzielanie adresów DHCP
 • Translacja adresów NAT
 • Zaliczenie sem.2

 

Cena: 990zł (cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat); 10% rabatu dla studentów ATH i pracowników ATH

Informacja o prowadzącym szkolenie: mgr inż. Marcin Giżycki, Kierownik Akademickiego Centrum Informatyki

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Pobierz informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831