Zasady przyjęć

Kierunek studiów: filologia
dla zdających maturę międzynarodową

Kandydaci posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej („International Baccalaureate”) wydany przez International Baccalaureat Organization w Genewie, kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów.

 

Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty wg podanych poniżej zasad:

Wyniki matury IB

Punkty rekrutacyjne

Poziom podstawowy
(Standard level – SL)

Poziom rozszerzony
(Higher level – HL)

7

100

200

6

85

170

5

71

142

4

57

114

3

42

84

2

28

56

1

14

28

Wskaźnik WR dla kierunku „filologia” wyliczony zostanie wg wzoru:

 

WR  = P + 4JO

gdzie:

P liczba punktów uzyskanych z przedmiotu kierunkowego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały Senatu ATH nr 1427/06/VI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
JO –  liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowożytnego.

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831