Kierunki studiów II stopnia

Kierunki studiów drugiego stopnia, na które w terminie
do 27 września br. (czwartek do godz. 14:00) trwa jedenasty cykl e-Rekrutacji
w roku akademickim 2018/2019:

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Studia stacjonarne
II-go stopnia

Studia niestacjonarne
II-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– informatyka
– mechanika i budowa maszyn
– zarządzanie i inżynieria produkcji

profil ogólnoakademicki:
– informatyka
– mechanika i budowa maszyn
– zarządzanie i inżynieria produkcji

UWAGA: rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia prowadzona będzie w lutym 2019 roku

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Studia stacjonarne
II-go stopnia

Studia niestacjonarne
II-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– inżynieria środowiska
– budownictwo

profil ogólnoakademicki:
– inżynieria środowiska
– budownictwo

UWAGA: rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia prowadzona będzie w lutym 2019 roku

Wydział Zarządzania i Transportu

Studia stacjonarne
II-go stopnia

Studia niestacjonarne
II-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– zarządzanie
– zarządzanie / specialization: International Business – studia prowadzone w języku angielskim

profil ogólnoakademicki:
– zarządzanie

Wydział Humanistyczno-Społeczny

Studia stacjonarne
II-go stopnia

Studia niestacjonarne
II-go stopnia

profil ogólnoakademicki:
– filologia, specjalności:

– filologia słowiańska
– filologia angielska
– filologia hiszpańska

– filologia polska

profil praktyczny:
– pedagogika

profil ogólnoakademicki:
– filologia, specjalności:

– filologia angielska

profil praktyczny:
– pedagogika

Wydział Nauk o Zdrowiu

Studia stacjonarne
II-go stopnia

Studia niestacjonarne
II-go stopnia

profil praktyczny:
– pielęgniarstwo

profil praktyczny:
– pielęgniarstwo

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831