Kierunki studiów

Kierunki studiów pierwszego stopnia w Akademii Techniczno-Humanistycznej, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2019/2020.

 

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Kierunek

Profil

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

automatyka
i robotyka

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

pierwszego stopnia (inż.)

informatyka

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)

mechanika
i budowa maszyn

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)

zarządzanie
i inżynieria produkcji

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)

 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa
i Środowiska

Kierunek

Profil

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

budownictwo

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)

inżynieria materiałowa

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

pierwszego stopnia (inż.)

inżynieria środowiska

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)

ochrona środowiska

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

pierwszego stopnia (inż.)

 

Wydział Zarządzania i Transportu

Kierunek

Profil

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

transport

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

pierwszego stopnia (inż.)

zarządzanie

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

pierwszego stopnia (lic.) drugiego stopnia (mgr)

analityka i komunikacja
w biznesie

praktyczny

pierwszego stopnia (lic.)

pierwszego stopnia (lic.)

socjologia

praktyczny

pierwszego stopnia (lic.)

 

Wydział Humanistyczno-Społeczny

Kierunek specjalność Profil Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
filologia

filologia angielska

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

filologia hiszpańska

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

pierwszego stopnia (lic.)

filologia słowiańska

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

filologia polska

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

pedagogika

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (lic.)

pierwszego stopnia (lic.)

praktyczny

drugiego stopnia (mgr)

drugiego stopnia (mgr)

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek

Profil

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

pielęgniarstwo praktyczny pierwszego stopnia (lic.) drugiego stopnia (mgr)

drugiego stopnia (mgr)
pielęgniarstwo:
studia pomostowe dla pielęgniarek i pielęgniarzy ścieżka AB
praktyczny

pierwszego stopnia (lic.)

ratownictwo medyczne praktyczny pierwszego stopnia (lic.)

pierwszego stopnia (lic.)

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831