Krok po kroku – jak zapisać się na studia?

Krok pierwszy – Rejestracja elektroniczna

Kandydat rejestruje się i zakłada konto w systemie rekrutacyjnym:
– podaje swoje dane osobowe i zapoznaje się z klauzulą informacyjną;
– aktywuje konto – odbiera wiadomość wysłaną na adres e-mailowy wskazany podczas rejestracji i postępuje zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w przesłanej wiadomości. Po pierwszym logowaniu do systemu pojawi się komunikat, że konto zostało aktywowane i jest w pełni funkcjonalne.
– podaje dane adresowe
– podaje dane o uzyskanym wykształceniu
Postępuj zgodnie z instrukcjami  zawartymi w zakładce  „CO MAM ZROBIĆ DALEJ

 

Na bieżąco śledź swoje konto kandydata w systemie e-Rekrutacja, a w szczególności zakładkę „WAŻNE INFORMACJE” oraz swoje konto emailowe,  ponieważ będą tam zamieszczane istotne dla Ciebie informacje związane z procedurą rekrutacji na studia w ATH

 

UWAGA!
Do  systemu e-Rekrutacja można się ponownie zalogować po podaniu loginu (numeru PESEL lub adresu e-mail) i hasła wprowadzonego w trakcie rejestracji.

Krok drugi – Deklaracja kierunku 

– Zadeklaruj w systemie e-Rekrutacja, kierunki studiów, na które chcesz kandydować;
– W ramach rekrutacji możesz być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, przy czym w postępowaniu rekrutacyjnym masz prawo zadeklarować kierunek główny oraz nie więcej niż 2 kierunki alternatywne z tego samego lub różnych wydziałów;
– Pamiętaj wybierając w systemie e-Rekrutacja kierunek główny i 2 alternatywne, określasz kolejność rozpatrywania kierunków w postępowaniu kwalifikacyjnym;

W ramach poszczególnej tury rekrutacji na daną formę studiów (stacjonarne i niestacjonarne) wysokość opłaty rekrutacyjnej jest stała niezależnie od liczby zadeklarowanych kierunków.

Krok trzeci –  Opłata rekrutacyjna 

– Formularz polecenia przelewu opłaty rekrutacyjnej znajdziesz w systemie
e-Rekrutacja.
Uwaga!
W tytule przelewu należy podać kod wpłaty, który jest dostępny w systemie
e-Rekrutacja w zakładce: „Co mam zrobić dalej”. Brak właściwego kodu spowoduje, że opłata nie zostanie właściwie zaksięgowana;

– Przelew musi dotrzeć na nasze konto podane w systemie e-Rekrutacja przed upływem okresu przeznaczonego na rejestrację;

– Po zaksięgowaniu wpłaty Twój status w systemie e-Rekrutacja ulegnie zmianie. Otrzymasz status: „złożył(a) podanie”;

– Jeśli przelew opłaty rekrutacyjnej został dokonany a twój status się nie zmienił, prześlij potwierdzenie dokonania opłaty na adres  e-mailowy: rekrutacja@ath.bielsko.pl

Krok czwarty – Kwalifikacja

– Na podstawie wskaźnika rekrutacji kandydat będzie kwalifikowany na zadeklarowane kierunki.

– Wyniki kwalifikacji będą dostępne w systemie e-Rekrutacja.

Krok piąty – Wpisy na studia

UWAGA:
W trakcie wpisu na studia będzie obowiązywał system elektronicznej rezerwacji terminu, który pozwoli na wybór określonego dnia i godziny

W celu ustalenia terminu wpisu na studia należy zalogować się w systemie e-Rekrutacja.

Po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia należy:

– wydrukować z systemu e-Rekrutacja, zakładka – Wydruki: ankietę osobową, podanie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ATH, kartę wpisu na listę studentów, oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne złożyć na nich podpis a następnie w wyznaczonym  terminie złożyć w Komisji Rekrutacyjnej.
Szczegółowy harmonogram  pracy Komisji Rekrutacyjnej  znajduje się  TUTAJ

– dokonać opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką w wysokości 22 zł tradycyjnie lub poprzez bankowość internetową na poniżej podane konto:

PKO S.A.
nr konta 02 12404142 11110000 48278261
w tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za Elektroniczną Legitymację Studenta”

 

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831