Obowiązkowy wpis na studia

czwartek, 26.09.2019

Informujemy kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia o obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów oraz dokonania wpisu na listę studentów
w terminie 27 września br. (tj. piątek) oraz 30 września br. (tj. poniedziałek)

 

Wpis na studia polega na:

  1. dostarczeniu wymaganych dokumentów
  2. złożeniu wypełnionej karty wpisu na listę studentów, ankiety osobowej kandydata, podania, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  – do pobrania w systemie e-Rekrutacja zakładka: Wydruki
  3. dostarczeniu potwierdzenia wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką w wysokości 22 zł, którą można wpłacić poprzez bankowość internetową lub tradycyjnie na poniżej podane konto:

PKO S.A.
nr konta 02 12404142 11110000 48278261

w tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką

 

UWAGA: Niezłożenie dokumentów oraz brak wpisu w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z podjęcia studiów.

 

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Sala L-105 (Dziekanat Wydziału, budynek L, I piętro)
Kierunki studiów: automatyka i robotyka, informatyka, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji
27.09. 2019 r. (tj. piątek): 8:00 – 10:00
30.09.2019 r. (tj. poniedziałek): 12:00 – 16:00

 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Sala L-116 (budynek L, I piętro)
Kierunki studiów: budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska
27.09. 2019 r. (tj. piątek): 10:00 – 12:00
30.09.2019 r. (tj. poniedziałek): 12:00 – 16:00

 

Wydział Zarządzania i Transportu
Sala L-205 (Dziekanat Wydziału, budynek L, II piętro)
Kierunki studiów: analityka i komunikacja w biznesie, socjologia, transport, zarządzanie
27.09. 2019 r. (tj. piątek): 8:00 – 10:00
30.09.2019 r. (tj. poniedziałek): 8:00 – 10:00

 

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Sala L-211 (Dziekanat Wydziału, budynek L, II piętro)
Kierunki studiów: filologia, specjalności: filologia angielska, filologia hiszpańska, filologia słowiańska,
filologia polska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
27.09.2019 r. (tj. piątek): 10:00 – 14:00
30.09.2019 r. (tj. poniedziałek): 10:00 – 14:00

 

Wydział Nauk o Zdrowiu
Sala L-219A (budynek L, II piętro)
Kierunki studiów: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
27.09.2019 r. (tj. piątek): 10:00 – 14:00
30.09.2019 r. (tj. poniedziałek): 10:00 – 14:00

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Pobierz informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Zmień kontrast