Obowiązkowy wpis na studia

piątek, 3.09.2021

Uprzejmie informujemy kandydatów, którzy decyzją Komisji Rekrutacyjnej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia,
o obowiązku dokonania wpisu na listę studentów w terminie od 6 września br. do 10 września br.

 

Wpis na studia polega na złożeniu następujących dokumentów:

 1. kopii świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu) – dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na studia pierwszego stopnia
 2. kopia dyplomu ukończenia studiów poświadczona przez uczelnię (oryginał do wglądu) – dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia
 3. zaświadczenia o wysokości średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia  –  dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia
 4. ankiety osobowej kandydata oraz podania – do pobrania z systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów zakładka:
  Zgłoszenia rekrutacyjne/Dokumenty i dalsze kroki
 5. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej – do pobrania z systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów zakładka:
  Zgłoszenia rekrutacyjne/Dokumenty i dalsze kroki
 6. karty wpisu na listę studentów – do pobrania z systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów zakładka:
  Zgłoszenia rekrutacyjne/Dokumenty i dalsze kroki
 7. fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym) oraz fotografia w wersji elektronicznej, wykonana według podanych wcześniej wymagań, wprowadzonej do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów zakładka:
  Moje konto/Formularze osobowe/Zdjęcie
 8. poświadczenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł
 9. oświadczenia o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – do pobrania z systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów zakładka:
  Zgłoszenia rekrutacyjne/Dokumenty i dalsze kroki
 10. potwierdzenia uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką w wysokości 22 zł.

PKO S.A.
nr konta 02 12404142 11110000 48278261

w tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką

 

Skompletowane dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831