Obowiązkowy wpis na studia

piątek, 4.09.2020

Informujemy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia o obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów oraz dokonania wpisu na listę studentów.

WAŻNE!
W trakcie wpisu na studia obowiązuje system elektronicznej rezerwacji terminu dokonania wpisu na studia. Rezerwacja terminu wpisu jest już aktywna. W celu ustalenia terminu wpisu na studia należy zalogować się w systemie e-Rekrutacja i  na swoim profilu wybrać „Wybierz termin wpisu”​.

 

Wpis na studia polega na:

 1. dostarczeniu wymaganych dokumentów:
  studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
  → SPRAWDŹ TUTAJ
  studia drugiego stopnia

  → SPRAWDŹ TUTAJ
 2. złożeniu wypełnionej ankiety osobowej kandydata, podania, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych przez ATH, karty wpisu na listę studentów, oświadczenia o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne – do pobrania w systemie e-Rekrutacja zakładka: Wydruki
  WAŻNE! Druki można pobrać  po wybraniu terminu wpisu na studia
 3. dostarczeniu potwierdzenia wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką w wysokości 22 zł, którą można wpłacić poprzez bankowość internetową lub tradycyjnie na poniżej podane konto:

PKO S.A.
nr konta 02 12404142 11110000 48278261

w tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką

 

Niezłożenie dokumentów oraz brak wpisu na listę studentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z podjęcia studiów.

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831