Obowiązkowy wpis na studia

piątek, 2.08.2019

Informujemy kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia w ramach drugiego cyklu rekrutacji, że termin wpisu na listę studentów
oraz dostarczenia wymaganych dokumentów został przedłużony  do 30 sierpnia br.

 

Wpis na studia polega na:

 1. dostarczeniu wymaganych dokumentów
 2. złożeniu wypełnionej karty wpisu na listę studentów, ankiety osobowej kandydata, podania, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  – do pobrania w systemie e-Rekrutacja zakładka: Wydruki
 3. dostarczeniu potwierdzenia wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką w wysokości 22 zł, którą można wpłacić poprzez bankowość internetową lub tradycyjnie na poniżej podane konto:

PKO S.A.
nr konta 02 12404142 11110000 48278261

w tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką

 

UWAGA: Niezłożenie dokumentów oraz brak wpisu w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z podjęcia studiów.

 

Jednocześnie informujemy, że w terminie od dnia 5 sierpnia br. do 23 sierpnia br. dokumenty wymagane do wpisu na listę studentów należy składać w Dziekanatach Wydziałów  zgodnie z podanym poniżej harmonogramem:

 

Budowy Maszyn i Informatyki
kierunki: automatyka i robotyka, informatyka, mechanika i budowa maszyn,
zarządzanie i inżynieria produkcji

pokój 102 lub 105 (ul. Willowa 2, budynek L, I piętro)

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

 

Inżynierii Materiałów, Budownictwa  i Środowiska
kierunki: budownictwo, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, ochrona środowiska
pokój 112 (ul. Willowa 2, budynek L, I piętro)

 • 6.08.2019 r. (wtorek)  od 10:00 do 13:30
 • 8.08.2019 r. (czwartek) od 8:00 do 12:00
 • 13.08.2019 r. (wtorek)  od 10:00 do 13:30
 • 20.08.2019 r. (wtorek) od 10:00 do 13:30
 • 22.08.2018 r. (czwartek) od 8:00 do 12:00

 

Zarządzania i Transportu
kierunki: analityka i komunikacja w biznesie, socjologia, transport, zarządzanie
pokój 202 lub 203 (ul. Willowa 2, budynek L, II piętro)

 • 6.08.2019 r. (wtorek)   od 10:00 do 13:00
 • 8.08.2019 r. (czwartek) od 10:00 do 13:00
 • 13.08.2019 r. (wtorek) od 10:00 do 13:00
 • 20.08.2019 r. (wtorek) od 10:00 do 13:00
 • 22.08.2018 r. (czwartek) od 10:00 do 13:00

 

Humanistyczno-Społeczny
kierunki: filologia, specjalności: filologia angielska, filologia hiszpańska, filologia słowiańska;
filologia polska; pedagogika; pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pokój 209 (ul. Willowa 2, budynek L, II piętro)

 • 6.08.2019 r. (wtorek)         od 10:30 do 11:30
 • 13.08.2019 r. (wtorek)       od 10:30 do 11:30
 • 20.08.2019 r. (wtorek)       od 10:30 do 11:30

 

Nauk o Zdrowiu
kierunki: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
pokój 207 (ul. Willowa 2, budynek L, II piętro)

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Pobierz informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Zmień kontrast