Przedmioty

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów

Zestawienie przedmiotów podstawowych (P) oraz języka obcego nowożytnego (JO) będących podstawą kwalifikacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

 Wydział / kierunek

Przedmioty podstawowe(P)

 Język obcy nowożytny (JO)

automatyka i robotyka matematyka lub fizyka lub informatyka dowolny język obcy nowożytny
informatyka matematyka lub fizyka lub informatyka dowolny język obcy nowożytny
mechanika i budowa maszyn matematyka lub fizyka lub informatyka dowolny język obcy nowożytny
zarządzanie i inżynieria produkcji matematyka lub fizyka lub informatyka dowolny język obcy nowożytny
budownictwo matematyka lub fizyka lub chemia dowolny język obcy nowożytny
inżynieria materiałowa matematyka lub fizyka lub chemia dowolny język obcy nowożytny
inżynieria środowiska matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia dowolny język obcy nowożytny
ochrona środowiska matematyka lub chemia lub biologia lub geografia dowolny język obcy nowożytny
analityka i komunikacja w biznesie język polski lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie dowolny język obcy nowożytny
socjologia język polski lub historia lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie dowolny język obcy nowożytny
transport matematyka lub informatyka lub geografia lub fizyka dowolny język obcy nowożytny
zarządzanie matematyka lub informatyka lub geografia dowolny język obcy nowożytny

filologia, specjalności

filologia angielska język polski język angielski
filologia hiszpańska język polski dowolny język obcy nowożytny
filologia słowiańska język polski dowolny język obcy nowożytny
filologia polska język polski dowolny język obcy nowożytny
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna język polski dowolny język obcy nowożytny
pielęgniarstwo język polski lub matematyka lub biologia dowolny język obcy nowożytny
ratownictwo medyczne język polski lub matematyka lub biologia dowolny język obcy nowożytny

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831