Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019

piątek, 9.11.2018

Kierunki studiów drugiego stopnia,
rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019,
na które prowadzona będzie rekrutacja od 1 lutego 2019 roku.

 

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Kierunek

Profil

Studia stacjonarne

informatyka

ogólnoakademicki

drugiego stopnia (mgr)

mechanika i budowa maszyn

ogólnoakademicki

drugiego stopnia (mgr)

zarządzanie i inżynieria produkcji

ogólnoakademicki

drugiego stopnia (mgr)

 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa
i Środowiska

Kierunek

Profil

Studia stacjonarne

budownictwo

ogólnoakademicki drugiego stopnia (mgr)

inżynieria środowiska

ogólnoakademicki drugiego stopnia (mgr)

 

Wydział Zarządzania i Transportu

Kierunek

Profil

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

transport
Nowy poziom kształcenia

ogólnoakademicki drugiego stopnia (mgr) drugiego stopnia (mgr)

Komunikaty

Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching

Termin szkolenia: rozpoczęcie: 14 luty 2019 r., 10 spotkań, po 5 godzin lekcyjnych, od godz. 16.30, raz w tygodniu w czwartki…

0 komentarzy

Studia II stopnia na kierunku Transport

W związku z uzyskaniem przez Wydział Zarządzania i Transportu we wrześniu b.r. uprawnień do prowadzenia studiów ogólnoakademickich II stopnia na kierunku Transport, od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 zapraszamy na ww. studia…

0 komentarzy

Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019

Kierunki studiów drugiego stopnia, rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019, na które prowadzona będzie rekrutacja od 1 lutego 2019 roku…

0 komentarzy

Terminy rekrutacji na studia r. ak. 2018/2019

Rejestracja na studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzona będzie w terminie od 1 lutego 2019 r….

0 komentarzy

Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching

Termin szkolenia: rozpoczęcie: zapisy trwają, 10 spotkań, po 5 godzin lekcyjnych, od godz. 16.15, raz w tygodniu w czwartki…

0 komentarzy

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Pobierz informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831