Rekrutacja w roku akademickim 2019/2020

piątek, 30.08.2019

Kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na które prowadzony jest piąty cykl Rekrutacji od 14 września br. do 19 września br. 

 

Kierunek

Profil

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

automatyka
i robotyka

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

pierwszego stopnia (inż.)

informatyka

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)
UWAGA: rekrutacja
luty 2020 r.

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)

mechanika
i budowa maszyn

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)
UWAGA: rekrutacja luty 2020 r.

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)

zarządzanie
i inżynieria produkcji

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)
UWAGA: rekrutacja luty 2020 r.

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)

budownictwo

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)
UWAGA: rekrutacja luty 2020 r.

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)

inżynieria materiałowa

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)
UWAGA: rekrutacja luty 2020 r.

pierwszego stopnia (inż.)

inżynieria środowiska

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)
UWAGA: rekrutacja luty 2020 r.

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)

ochrona środowiska

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

transport

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)
UWAGA: rekrutacja luty 2020 r.

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)
UWAGA: rekrutacja luty 2020 r.

zarządzanie

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

zarządzanie
specialization:
International Businessstudia prowadzone w całości w języku angielskim

ogólnoakademicki

drugiego stopnia (mgr)

analityka i komunikacja
w biznesie

praktyczny

pierwszego stopnia (lic.)

socjologia

praktyczny

pierwszego stopnia (lic.)

filologia

filologia angielska

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

filologia hiszpańska

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

pierwszego stopnia (lic.)

filologia słowiańska

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

filologia polska

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

pedagogika
specjalność:
resocjalizacja

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (lic.)

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

praktyczny

jednolite studia magisterskie

jednolite studia magisterskie

pedagogika

praktyczny

drugiego
stopnia (mgr) 1)

drugiego
stopnia (mgr) 1)
1) UWAGA: dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku: pedagogika, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
pielęgniarstwo

praktyczny

pierwszego stopnia (lic.) drugiego stopnia (mgr)

drugiego stopnia (mgr)
pielęgniarstwo: studia pomostowe dla pielęgniarek i pielęgniarzy ścieżka A, B, C, D

praktyczny

pierwszego stopnia (lic.)

ratownictwo medyczne

praktyczny

pierwszego stopnia (lic.)

pierwszego stopnia (lic.)

Kierunek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia
na który prowadzona jest rekrutacja od 9 września do 19 września 2019 r.

 

Kierunek

Profil

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

pedagogika
specjalności:
– pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna;
– pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

praktyczny

pierwszego stopnia (lic.)

pierwszego stopnia (lic.)

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Pobierz informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Zmień kontrast