Rekrutacja w roku akademickim 2020/2021

czwartek, 28.05.2020

Kierunki studiów, rozpoczynające się od semestru zimowego
roku akademickiego 2020/2021 (tj. od 1 października 2020 roku),
na które prowadzona będzie rekrutacja
od 29 czerwca 2020 roku

 

Kierunek

Profil

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

automatyka
i robotyka

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

pierwszego stopnia (inż.)

informatyka

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)
UWAGA: rekrutacja
luty 2021 r.

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)

mechanika
i budowa maszyn

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)
UWAGA: rekrutacja
luty 2021 r.

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)

zarządzanie
i inżynieria produkcji

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)
UWAGA: rekrutacja
luty 2021 r.

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)

budownictwo

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)
UWAGA: rekrutacja
luty 2021 r.

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)

inżynieria materiałowa

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)
UWAGA: rekrutacja
luty 2021 r.

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)

inżynieria  środowiska

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)
UWAGA: rekrutacja
luty 2021 r.

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)

ochrona środowiska

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

pierwszego stopnia (inż.)

transport

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)
UWAGA: rekrutacja
luty 2021 r.

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)
UWAGA: rekrutacja
luty 2021 r.

zarządzanie

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

analityka i komunikacja
w biznesie

praktyczny

pierwszego stopnia (lic.)

pierwszego stopnia (lic.)

socjologia

praktyczny

pierwszego stopnia (lic.)

 

filologia

filologia angielska

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

filologia hiszpańska

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

pierwszego stopnia (lic.)

filologia słowiańska

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

filologia polska

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

praktyczny

jednolite studia magisterskie

jednolite studia magisterskie

pedagogika

praktyczny

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

pielęgniarstwo

praktyczny

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

drugiego stopnia (mgr)

pielęgniarstwo:
studia pomostowe dla pielęgniarek i pielęgniarzy ścieżka A, B, C, D

praktyczny

pierwszego stopnia (lic.)

ratownictwo medyczne

praktyczny

pierwszego stopnia (lic.)

pierwszego stopnia (lic.)

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Pobierz informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Zmień kontrast