Rekrutacja w roku akademickim 2020/2021

piątek, 18.09.2020

Kierunki studiów, rozpoczynające się od semestru zimowego
roku akademickiego 2020/2021 (tj. od 1 października 2020 roku),
na które prowadzony jest czwarty cykl rejestracji
do 1 października 2020 roku

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

automatyka i robotyka
profil ogólnoakademicki
— pierwszego stopnia (inż.) stacjonarne
— pierwszego stopnia (inż.) niestacjonarne

informatyka
profil ogólnoakademicki
— pierwszego stopnia (inż.) stacjonarne
— pierwszego stopnia (inż.) niestacjonarne
— drugiego stopnia (mgr) niestacjonarne

mechanika i budowa maszyn
profil ogólnoakademicki
— pierwszego stopnia (inż.) stacjonarne
— pierwszego stopnia (inż.) niestacjonarne
— drugiego stopnia (mgr) niestacjonarne

zarządzanie i inżynieria produkcji
profil ogólnoakademicki
— pierwszego stopnia (inż.) stacjonarne
— pierwszego stopnia (inż.) niestacjonarne
— drugiego stopnia (mgr) niestacjonarne

mechatronika
profil ogólnoakademicki
— drugiego stopnia (mgr) niestacjonarne

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

budownictwo
profil ogólnoakademicki
— pierwszego stopnia (inż.) stacjonarne
— pierwszego stopnia (inż.) niestacjonarne
— drugiego stopnia (mgr) niestacjonarne

inżynieria materiałowa
profil ogólnoakademicki
— pierwszego stopnia (inż.) stacjonarne

inżynieria środowiska
profil ogólnoakademicki
— pierwszego stopnia (inż.) stacjonarne
— pierwszego stopnia (inż.) niestacjonarne
— drugiego stopnia (mgr) niestacjonarne

ochrona środowiska
profil ogólnoakademicki
— pierwszego stopnia (inż.) stacjonarne

Wydział Zarządzania i Transportu

transport
profil ogólnoakademicki
— pierwszego stopnia (inż.) stacjonarne
— pierwszego stopnia (inż.) niestacjonarne

zarządzanie
profil ogólnoakademicki
— pierwszego stopnia (lic.) stacjonarne
— pierwszego stopnia (lic.) niestacjonarne
— drugiego stopnia (mgr) stacjonarne
— drugiego stopnia (mgr) niestacjonarne

analityka i komunikacja w biznesie
profil praktyczny
— pierwszego stopnia (lic.) stacjonarne
— pierwszego stopnia (lic.) niestacjonarne

socjologia
profil praktyczny
— pierwszego stopnia (lic.) stacjonarne

Wydział Humanistyczno-Społeczny

filologia, specjalność: filologia angielska
profil ogólnoakademicki
— pierwszego stopnia (lic.) niestacjonarne
— drugiego stopnia (mgr) stacjonarne
— drugiego stopnia (mgr) niestacjonarne

filologia, specjalność: filologia hiszpańska
profil ogólnoakademicki
— pierwszego stopnia (lic.) stacjonarne
— pierwszego stopnia (lic.) niestacjonarne
— drugiego stopnia (mgr) stacjonarne

filologia polska
profil ogólnoakademicki
— pierwszego stopnia (lic.) stacjonarne
— drugiego stopnia (mgr) stacjonarne

pedagogika
profil praktyczny
— pierwszego stopnia (lic.) stacjonarne
— pierwszego stopnia (lic.) niestacjonarne
— drugiego stopnia (mgr) stacjonarne
— drugiego stopnia (mgr) niestacjonarne

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
profil praktyczny
— jednolite studia magisterskie stacjonarne
— jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Wydział Nauk o Zdrowiu

pielęgniarstwo
profil praktyczny
— pierwszego stopnia (lic.) stacjonarne
— drugiego stopnia (mgr) stacjonarne
— drugiego stopnia (mgr) niestacjonarne

ratownictwo medyczne
profil praktyczny
— pierwszego stopnia (lic.) stacjonarne
— pierwszego stopnia (lic.) niestacjonarne

Szczegółowe informacje dotyczące kierunków studiów znajdziesz TUTAJ

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831