Rekrutacja w roku akademickim 2020/2021

piątek, 9.10.2020

Kierunki studiów drugiego stopnia, rozpoczynające się od semestru letniego
roku akademickiego 2020/2021 (tj. od 1 lutego 2021 roku),
na które prowadzona będzie rekrutacja
od 1 lutego 2021 roku do 16 lutego 2021 roku

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

informatyka
profil ogólnoakademicki
— drugiego stopnia (mgr) stacjonarne

mechanika i budowa maszyn
profil ogólnoakademicki
— drugiego stopnia (mgr) stacjonarne

zarządzanie i inżynieria produkcji
profil ogólnoakademicki
— drugiego stopnia (mgr) stacjonarne

mechatronika
profil ogólnoakademicki
— drugiego stopnia (mgr) stacjonarne

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

budownictwo
profil ogólnoakademicki
— drugiego stopnia (mgr) stacjonarne

inżynieria materiałowa
profil ogólnoakademicki
— drugiego stopnia (mgr) stacjonarne

inżynieria środowiska
profil ogólnoakademicki
— drugiego stopnia (mgr) stacjonarne

Wydział Zarządzania i Transportu

transport
profil ogólnoakademicki
— drugiego stopnia (mgr) stacjonarne
— drugiego stopnia (mgr) niestacjonarne

Szczegółowe informacje dotyczące kierunków studiów znajdziesz TUTAJ

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831