Rezerwacja terminu wpisu

Informujemy, że w trakcie wpisu na studia obowiązuje system elektronicznej rezerwacji terminu dokonania wpisu na studia.

 

Rezerwacja terminu wpisu jest już aktywna.

 

W celu ustalenia terminu wpisu na studia należy zalogować się w systemie e-Rekrutacja
i  na profilu wybrać „Wybierz termin wpisu”​.

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831