Szczegółowe kryteria kwalifikacji

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Mechanika i budowa maszyn

Uchwała nr 1442/6/2017/2018 Rady Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych kryteriów przyjęć na studia II stopnia w roku akademickim 2018/19 na kierunek Mechanika i budowa maszyn

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Uchwała nr 1443/6/2017/2018 Rady Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie określenia kryteriów przyjęć na studia II stopnia w roku akademickim 2018/19 na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Informatyka
Uchwała nr 1441/6/2017/2018 Rady Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie określenia kryteriów przyjęć na studia II stopnia w roku akademickim 2018/19 na kierunek Informatyka

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Budownictwo
Uchwała nr 903/249/2017/2018 Rady Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów kwalifikacji na studia II stopnia w roku akademickim 2018/2019, na kierunek Budownictwo

 

Inżynieria Środowiska
Uchwała nr 901/249/2017/2018 Rady Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów kwalifikacji na studia II stopnia w roku akademickim 2018/2019, na kierunek Inżynieria Środowiska

 

Włókiennictwo
Uchwała nr 902/249/2017/2018 Rady Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów kwalifikacji na studia II stopnia w roku akademickim 2018/2019, na kierunek Włókiennictwo

Wydział Zarządzania i Transportu

Zarządzanie
Uchwała Nr  1095/2018 Rady Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 6marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów rekrutacji na studia drugiego stopnia kierunek Zarządzanie w roku akademickim 2018/2019

Transport
Uchwała Nr 1156/2018 Rady Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów rekrutacji na studia drugiego stopnia kierunek Transport w roku akademickim 2018/2019

Wydział Humanistyczno-Społeczny

Uchwała nr 34 z dnia 13 lutego 2018 roku Rady Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019.

Wydział Nauk o Zdrowiu

Pielęgniarstwo
Uchwała Nr 14/2017/2018 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z dnia 05.12.2017 roku w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2018/2019.

Komunikaty

Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching

Termin szkolenia: rozpoczęcie: 14 luty 2019 r., 10 spotkań, po 5 godzin lekcyjnych, od godz. 16.30, raz w tygodniu w czwartki…

0 komentarzy

Studia II stopnia na kierunku Transport

W związku z uzyskaniem przez Wydział Zarządzania i Transportu we wrześniu b.r. uprawnień do prowadzenia studiów ogólnoakademickich II stopnia na kierunku Transport, od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 zapraszamy na ww. studia…

0 komentarzy

Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019

Kierunki studiów drugiego stopnia, rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019, na które prowadzona będzie rekrutacja od 1 lutego 2019 roku…

0 komentarzy

Terminy rekrutacji na studia r. ak. 2018/2019

Rejestracja na studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzona będzie w terminie od 1 lutego 2019 r….

0 komentarzy

Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching

Termin szkolenia: rozpoczęcie: zapisy trwają, 10 spotkań, po 5 godzin lekcyjnych, od godz. 16.15, raz w tygodniu w czwartki…

0 komentarzy

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Pobierz informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831