Kierunki studiów III stopnia

Studia doktoranckie

Kierunki studiów trzeciego stopnia w Akademii Techniczno-Humanistycznej, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2018/2019:

 

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
studia stacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie)
w dziedzinie nauk technicznych,
w dyscyplinie: Budowa i eksploatacja maszyn

 

Szczegółowe informacje odnośnie studiów stacjonarnych III stopnia dostępne są na stronie Wydziału:
www.wbmii.ath.bielsko.pl/studia-doktoranckie

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831