Studia II stopnia na kierunku Transport

środa, 28.11.2018

W związku z uzyskaniem przez Wydział Zarządzania i Transportu we wrześniu b.r. uprawnień do prowadzenia studiów ogólnoakademickich II stopnia na kierunku Transport, od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 zapraszamy na ww. studia.

 

Program kształcenia obejmuje III semestry w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla dwóch specjalności: bezpieczeństwo i planowanie w transporcie oraz transport drogowy.

 

W trakcie studiów studenci zapoznają się z aktualnymi problemami współczesnego transportu, a ponadto nabędą niezbędne umiejętności do pracy badawczej. Absolwenci kierunku będą posiadać poszerzoną wiedzę, m.in. z zakresu współczesnych systemów transportowych, teorii ruchu drogowego, mobilności, bezpieczeństwa oraz zarządzania jakością usług transportowych. Będą również przygotowani do podjęcia kształcenia w ramach studiów III stopnia.

 

W ramach specjalności Bezpieczeństwo i planowanie w transporcie studenci nabędą ponadto umiejętności w zakresie metod planowania, zarządzania i strategii w transporcie, między innymi z wykorzystaniem systemów ekspertowych i teorii gier.

 

W ramach specjalności Transport drogowy studenci dodatkowo zapoznają się z problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym – w zakresie konstrukcji pojazdu, rozwiązań inżynierii ruchu drogowego a także wpływu zachowań uczestników ruchu. Nabędą umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych usług i systemów telemetrycznych stosowanych w transporcie drogowym.

 

Plany studiów dostępne są na stronie WZiT:

http://wzit.ath.bielsko.pl/index.php/pl/plany/88-plany-studiow

 

Zapraszamy na studia

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Pobierz informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Zmień kontrast