Terminy rekrutacji dla cudzoziemców – rok akademicki 2022/2023

Terminy rekrutacji dla cudzoziemców na kierunki rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023:

Pierwsza tura

 

Rejestracja elektroniczna
od 6.04.2022 r.
do 30.06.2022 r.

Egzaminy kwalifikacyjne/rozmowy wstępne (jeśli będzie to wymagane)
04.07.2022 r.
do 08.07.2022 r.

Decyzja Rektora (dla kierunku informatyka  w języku angielskim po uzyskaniu liczby studentów, wymaganej do otwarcia grupy)
20.07.2022 r.

Wpisy kandydatów
od 21.07.2022 r.
do 29.09.2022 r.

Druga tura

 

Rejestracja elektroniczna
od 20.07.2022 r.
do 31.08.2022 r.

Egzaminy kwalifikacyjne/rozmowy wstępne (jeśli będzie to wymagane)
01.09.2022 r.
do 06.07.2022 r.

Decyzja Rektora (dla kierunku informatyka  w języku angielskim po uzyskaniu liczby studentów, wymaganej do otwarcia grupy)
7.09.2022 r.

Wpisy kandydatów
od 8.09.2022 r.
do 29.09.2022 r.

Druga tura

 

Rejestracja elektroniczna
od 10.09.2022 r.
do 21.09.2022 r.

Egzaminy kwalifikacyjne/rozmowy wstępne (jeśli będzie to wymagane)
22.09.2022 r.
do 23.07.2022 r.

Decyzja Rektora (dla kierunku informatyka  w języku angielskim po uzyskaniu liczby studentów, wymaganej do otwarcia grupy)
26.09.2022 r.

Wpisy kandydatów
od 27.09.2022 r.
do 29.09.2022 r.

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831