Terminy rekrutacji

na studia stacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie)
w dziedzinie nauk technicznych,
w dyscyplinie: Budowa i eksploatacja maszyn
w roku akademickim 2018/2019

1. Składanie dokumentów przez kandydatów na studia doktoranckie
od 02.07.2018 r. do 14.09.2018 r., w Dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn
i Informatyki (budynek L, pokój nr 105 oraz 102) w godz. 8:00-13:00.
2. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami w dniu 17.09.2018 r., godz. 10:00 w Dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, (budynek L, pokój nr 105).
3. Ogłoszenie wyników rekrutacji w dniu 18.09.2018 r.

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831