test

Kierunki studiów, rozpoczynające się od semestru zimowego
roku akademickiego 2020/2021 (tj. od 1 października 2020 roku),
na które prowadzona będzie rekrutacja
od 29 czerwca 2020 roku

 

Kierunek:
Automatyka i robotyka
Profil:
ogólnoakademicki
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia (inż.)
Studia niestacjonarne:
pierwszego stopnia (inż.)

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831