Komisja Rekrutacyjna – harmonogram

piątek, 2 Sie 2019

Informujemy, że w terminie
od dnia 5 sierpnia br. do 23 sierpnia br.
w sprawach związanych z rekrutacją można kontaktować się
z Dziekanatami Wydziałów
zgodnie z podanym poniżej harmonogramem:

 

Budowy Maszyn i Informatyki
kierunki: automatyka i robotyka, informatyka, mechanika i budowa maszyn,
zarządzanie i inżynieria produkcji

pokój 102 lub 105 (ul. Willowa 2, budynek L, I piętro)

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

 

Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
kierunki: budownictwo, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, ochrona środowiska
pokój 112 (ul. Willowa 2, budynek L, I piętro)

 • 6.08.2019 r. (wtorek) od 10:00 do 13:30
 • 8.08.2019 r. (czwartek) od 8:00 do 12:00
 • 13.08.2019 r. (wtorek) od 10:00 do 13:30
 • 20.08.2019 r. (wtorek) od 10:00 do 13:30
 • 22.08.2018 r. (czwartek) od 8:00 do 12:00

 

Zarządzania i Transportu
kierunki: analityka i komunikacja w biznesie, socjologia, transport, zarządzanie
pokój 202 lub 203 (ul. Willowa 2, budynek L, II piętro)

 • 6.08.2019 r. (wtorek) od 10:00 do 13:00
 • 8.08.2019 r. (czwartek) od 10:00 do 13:00
 • 13.08.2019 r. (wtorek) od 10:00 do 13:00
 • 20.08.2019 r. (wtorek) od 10:00 do 13:00
 • 22.08.2018 r. (czwartek) od 10:00 do 13:00

 

Humanistyczno-Społeczny
kierunki: filologia, specjalności: filologia angielska, filologia hiszpańska, filologia słowiańska;
filologia polska; pedagogika; pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pokój 209 (ul. Willowa 2, budynek L, II piętro)

 • 6.08.2019 r. (wtorek) od 10:30 do 11:30
 • 13.08.2019 r. (wtorek) od 10:30 do 11:30
 • 20.08.2019 r. (wtorek) od 10:30 do 11:30

 

Nauk o Zdrowiu
kierunki: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
pokój 207 (ul. Willowa 2, budynek L, II piętro)

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00

Obowiązkowy wpis na studia

piątek, 2 Sie 2019

Informujemy kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia w ramach drugiego cyklu rekrutacji, że termin wpisu na listę studentów
oraz dostarczenia wymaganych dokumentów został przedłużony  do 30 sierpnia br.

 

Wpis na studia polega na:

 1. dostarczeniu wymaganych dokumentów
 2. złożeniu wypełnionej karty wpisu na listę studentów, ankiety osobowej kandydata, podania, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  – do pobrania w systemie e-Rekrutacja zakładka: Wydruki
 3. dostarczeniu potwierdzenia wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką w wysokości 22 zł, którą można wpłacić poprzez bankowość internetową lub tradycyjnie na poniżej podane konto:

PKO S.A.
nr konta 02 12404142 11110000 48278261

w tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką

 

UWAGA: Niezłożenie dokumentów oraz brak wpisu w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z podjęcia studiów.

 

Jednocześnie informujemy, że w terminie od dnia 5 sierpnia br. do 23 sierpnia br. dokumenty wymagane do wpisu na listę studentów należy składać w Dziekanatach Wydziałów  zgodnie z podanym poniżej harmonogramem:

 

Budowy Maszyn i Informatyki
kierunki: automatyka i robotyka, informatyka, mechanika i budowa maszyn,
zarządzanie i inżynieria produkcji

pokój 102 lub 105 (ul. Willowa 2, budynek L, I piętro)

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

 

Inżynierii Materiałów, Budownictwa  i Środowiska
kierunki: budownictwo, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, ochrona środowiska
pokój 112 (ul. Willowa 2, budynek L, I piętro)

 • 6.08.2019 r. (wtorek)  od 10:00 do 13:30
 • 8.08.2019 r. (czwartek) od 8:00 do 12:00
 • 13.08.2019 r. (wtorek)  od 10:00 do 13:30
 • 20.08.2019 r. (wtorek) od 10:00 do 13:30
 • 22.08.2018 r. (czwartek) od 8:00 do 12:00

 

Zarządzania i Transportu
kierunki: analityka i komunikacja w biznesie, socjologia, transport, zarządzanie
pokój 202 lub 203 (ul. Willowa 2, budynek L, II piętro)

 • 6.08.2019 r. (wtorek)   od 10:00 do 13:00
 • 8.08.2019 r. (czwartek) od 10:00 do 13:00
 • 13.08.2019 r. (wtorek) od 10:00 do 13:00
 • 20.08.2019 r. (wtorek) od 10:00 do 13:00
 • 22.08.2018 r. (czwartek) od 10:00 do 13:00

 

Humanistyczno-Społeczny
kierunki: filologia, specjalności: filologia angielska, filologia hiszpańska, filologia słowiańska;
filologia polska; pedagogika; pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pokój 209 (ul. Willowa 2, budynek L, II piętro)

 • 6.08.2019 r. (wtorek)         od 10:30 do 11:30
 • 13.08.2019 r. (wtorek)       od 10:30 do 11:30
 • 20.08.2019 r. (wtorek)       od 10:30 do 11:30

 

Nauk o Zdrowiu
kierunki: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
pokój 207 (ul. Willowa 2, budynek L, II piętro)

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00

Rekrutacja w roku akademickim 2019/2020

piątek, 26 Lip 2019

Kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na które prowadzony jest trzeci cykl e-Rekrutacji od 27 lipca br. do 29 sierpnia br.

Kierunek

Profil

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

automatyka
i robotyka

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

pierwszego stopnia (inż.)

informatyka

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)
UWAGA: rekrutacja
luty 2020 r.

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)

mechanika
i budowa maszyn

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)
UWAGA: rekrutacja luty 2020 r.

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)

zarządzanie
i inżynieria produkcji

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)
UWAGA: rekrutacja luty 2020 r.

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)

budownictwo

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)
UWAGA: rekrutacja luty 2020 r.

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)

inżynieria materiałowa

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)
UWAGA: rekrutacja luty 2020 r.

pierwszego stopnia (inż.)

inżynieria środowiska

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)
UWAGA: rekrutacja luty 2020 r.

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)

ochrona środowiska

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

pierwszego stopnia (inż.)

transport

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)
UWAGA: rekrutacja luty 2020 r.

pierwszego stopnia (inż.)

drugiego stopnia (mgr)
UWAGA: rekrutacja luty 2020 r.

zarządzanie

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

zarządzanie
specialization:
International Businessstudia prowadzone w całości w języku angielskim

ogólnoakademicki

drugiego stopnia (mgr)

analityka i komunikacja
w biznesie

praktyczny

pierwszego stopnia (lic.)

pierwszego stopnia (lic.)

socjologia

praktyczny

pierwszego stopnia (lic.)

filologia

filologia angielska

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

filologia hiszpańska

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

pierwszego stopnia (lic.)

filologia słowiańska

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

filologia polska

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (lic.)

drugiego stopnia (mgr)

pedagogika
specjalność:
resocjalizacja

ogólnoakademicki

pierwszego stopnia (lic.)

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

praktyczny

jednolite studia magisterskie

jednolite studia magisterskie

pielęgniarstwo

praktyczny

pierwszego stopnia (lic.) drugiego stopnia (mgr)

drugiego stopnia (mgr)
pielęgniarstwo: studia pomostowe dla pielęgniarek i pielęgniarzy ścieżka A, B, C, D

praktyczny

pierwszego stopnia (lic.)

ratownictwo medyczne

praktyczny

pierwszego stopnia (lic.)

pierwszego stopnia (lic.)

Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching

czwartek, 13 Gru 2018

Planowane rozpoczęcie kolejnej edycji kursu:

9 maja 2019, 10 spotkań, po 5 godzin lekcyjnych, od godz. 16.30, raz w tygodniu w czwartki

Miejsce szkolenia: ul. Willowa 2, budynek L, 4 piętro, sala 406

Zapisy mailowe: mzarebska@ath.bielsko.pl , informacje pod numerem telefonu 33 82 79 318

Program szkolenia:

Część  I – Podstawy sieci

 • Sieci komputerowe
 • Konfiguracja sieciowych systemów operacyjnych
 • Protokoły sieciowe i komunikacyjne
 • Dostęp do sieci
 • Warstwa łącza danych – Technologia ethernet
 • Warstwa sieci
 • Warstwa transportowa
 • Adresacja IPv4 i IPv6
 • Podział sieci na podsieci
 • Warstwa aplikacji
 • Sieć komputerowa – podsumowanie
 • Projekt, Zaliczenie sem.1

Część II – Podstawy Routingu i Switchingu

 • Wprowadzenie do przełączania w sieciach
 • Podstawy konfiguracji przełączników
 • Wirtualne sieci VLAN
 • Podstawy routingu
 • Inter-VLAN routing
 • Routing statyczny
 • Routing dynamiczny
 • OSPF jenoobszarowy
 • Listy dostępowe ACL
 • Dynamiczne przydzielanie adresów DHCP
 • Translacja adresów NAT
 • Zaliczenie sem.2

Cena (obejmuje cz.I i II): 1400 zł (cena obejmuje udział w szkoleniu, multimedialne materiały szkoleniowe, certyfikat);

Informacja o prowadzącym szkolenie: mgr inż. Artur Naglik, Specjalista ds. Sieci Komputerowej, Instruktor Akademii Cisco

Studia II stopnia na kierunku Transport

środa, 28 Lis 2018

W związku z uzyskaniem przez Wydział Zarządzania i Transportu we wrześniu b.r. uprawnień do prowadzenia studiów ogólnoakademickich II stopnia na kierunku Transport, od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 zapraszamy na ww. studia.

 

Program kształcenia obejmuje III semestry w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla dwóch specjalności: bezpieczeństwo i planowanie w transporcie oraz transport drogowy.

 

W trakcie studiów studenci zapoznają się z aktualnymi problemami współczesnego transportu, a ponadto nabędą niezbędne umiejętności do pracy badawczej. Absolwenci kierunku będą posiadać poszerzoną wiedzę, m.in. z zakresu współczesnych systemów transportowych, teorii ruchu drogowego, mobilności, bezpieczeństwa oraz zarządzania jakością usług transportowych. Będą również przygotowani do podjęcia kształcenia w ramach studiów III stopnia.

 

W ramach specjalności Bezpieczeństwo i planowanie w transporcie studenci nabędą ponadto umiejętności w zakresie metod planowania, zarządzania i strategii w transporcie, między innymi z wykorzystaniem systemów ekspertowych i teorii gier.

 

W ramach specjalności Transport drogowy studenci dodatkowo zapoznają się z problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym – w zakresie konstrukcji pojazdu, rozwiązań inżynierii ruchu drogowego a także wpływu zachowań uczestników ruchu. Nabędą umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych usług i systemów telemetrycznych stosowanych w transporcie drogowym.

 

Plany studiów dostępne są na stronie WZiT:

http://wzit.ath.bielsko.pl/index.php/pl/plany/88-plany-studiow

 

Zapraszamy na studia

Absolwent WNoZ – Bartosz Klimek

wtorek, 21 Mar 2017

Studia na tej uczelni zmotywowały mnie do zrealizowania mojego  marzenia, jakim było zostanie policjantem. Największym atutem tej uczelni jest kadra,  która składa  się z ludzi z pasją, którzy na co dzień  pracują w służbie zdrowia  i w prosty  oraz czytelny sposób potrafią przekazać najważniejsze informacje poparte praktyką. Bardzo mile wspominam czas tych studiów, na których poznałem wielu ciekawych i życzliwych mi ludzi. Obecnie pracuję jako policjant-ratownik medyczny w zespole medycznym Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku- Białej.

Dlaczego warto studiować w ATH?

Wiedza i umiejętności zdobyte na tej uczelni bardzo pomagają mi podczas mojej codziennej służby.

Absolwentka WHS – Paulina Żmijowska

wtorek, 21 Mar 2017

Jestem absolwentką kierunku filologia polska o specjalności medialnej z podstawami dziennikarstwa w ATH. Swoje pasje zaczęłam rozwijać już w czasie studiów, pracując m.in w redakcji „Dziennika Zachodniego”, na stanowisku Head of Content w „Marketing &Biznes” czy Content Manager w agencji Elivo. Obecnie kończę kierunek studiów International Management. (więcej…)

Absolwent WZiT – Łukasz Grajewski

wtorek, 21 Mar 2017

Absolwent kierunku socjologia, specjalność komunikacja społeczna i nowe media. Dyrektor Generalny Fundacji Wspólna Europa, trener Fundacji Roberta Szumana, organizator wielu udanych akcji crowfundingowych, dziennikarz, animator społeczny, autor publikacji „Lekcje Niemieckiego. Refleksje i rozmowy o naszych zachodnich sąsiadach”. (więcej…)

Absolwentka WIMBiŚ – Magdalena Pogorzelska-Anderko

wtorek, 21 Mar 2017

Jestem absolwentką kierunku włókiennictwo, specjalność wzornictwo i technologia odzieży, rocznik 2016. Jeszcze przed rozpoczęciem studiów założyłam pracownię artystyczną, w której realizuję różnorodne projekty związane z tkaniną, prowadzę warsztaty tematyczne i atelier własnej marki odzieży unikatowej. Studia w ATH podjęłam w celu rozszerzenia wiedzy z zakresu włókiennictwa. Strategia ta umożliwiła mi zdobycie informacji o włóknie i procesach produkcyjnych, niedostępnych na innych kierunkach. Dzięki temu jako projektant połączyłam ze sobą podejście artysty i naukowca, co otworzyło mi ogromne możliwości na rynku zleceń branżowych.

Dlaczego warto studiować w ATH?

Ogromna konkurencja w sektorze odzieżowym wymaga od pracowników stałego zdobywania nowych kwalifikacji, co jest możliwe tylko dzięki fachowym kierunkom studiów czy kursom eksperckim, dostępnym w ATH.

Absolwent WBMiI – Konrad Stańco

wtorek, 21 Mar 2017

Jestem absolwentem kierunku mechanika i budowa maszyn. Po ukończeniu studiów podjąłem pracę w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym REDOR, a następnie w PZL-WSK Rzeszów S.A., zdobywając pierwsze doświadczenia w przemyśle silników odrzutowych. W 2007 roku pracowałem w Instytucie Lotnictwa dla firmy General Electric Polska. Końcem 2009 podjąłem pracę w firmie Rolls-Royce plc. w Derby w Wielkiej Brytanii. W 2011 roku uzyskałem tytuł Chartered Engineer w międzynarodowej organizacji Institution of Mechanical Engineers. Od 2012 roku pracuję w Szwecji dla firmy GKN Aerospace w dziale „Turbines and Rotors” dla napędów rakietowych. Pracuję nad rozwojem silników „Vulcain 2.1” i „Vinci” rakiety „Ariane 6” Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). W pracy zajmuję się zaawansowa-nymi symulacjami komputerowymi, w tym z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES).

Dlaczego warto studiować w ATH?

Studia na WBMiI umożliwiły mi pracę w najlepszych na świecie firmach projektujących i produkujących silniki lotnicze. Studia w ATH dały mi ku temu solidne podstawy teoretyczne, efektem czego jest możliwość pracy i współpracy z absolwentami najlepszych uniwersytetów technicznych na świecie.

Co doradziłby Pan kandydatom na studia?

Studentom uczelni doradzałbym uczyć się i korzystać z wiedzy i doświadczenia kadry dydaktyczno-naukowej. Przy podejmowaniu studiów ważna jest chęć i determinacja w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w dziedzinach technicznych, jak i doskonalenie „miękkich” kompetencji.

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Pobierz informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Zmień kontrast