Studia doktoranckie

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów
na  studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie)

 

Kandydaci na studia doktoranckie składają w opisanej teczce (adres, dane osobowe) następujące dokumenty:

  1. podanie kandydata,
  2. dwie fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm oraz zdjęcie w wersji elektronicznej,
  3. ankietę kandydata,
  4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną,
  5. odpis dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia,
  6. dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej.

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831