Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wybór studiów to jedna z najważniejszych decyzji w Twoim życiu. Warto ją podjąć z rozmysłem i na podstawie rzetelnych informacji.

 

Zobacz materiały, w których prezentujemy kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji. Dowiesz się również z nich, jak aplikować na studia wyższe w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Profil:
ogólnoakademicki

I tura rekrutacji od 1 do 16 lutego 2021 r.

Studia stacjonarne:
– drugiego stopnia (mgr)

Dla wszystkich, których interesują zarówno zagadnienia związane z zarządzaniem, jak i inżynierią. Ten interdyscyplinarny kierunek pozwoli Ci uzyskać nie tylko szeroką wiedzę i kompetencje z zakresu techniki oraz organizacji i zarządzania, ale również informatyki, ekonomii, finansów i prawa.

Polecamy ten kierunek umysłom ścisłym, otwartym jednak na zdobywanie wiedzy z wielu dziedzin oraz marzącym o pracy w przemyśle (np. motoryzacyjnym, lotniczym, maszynowym), a także w firmach konsultingowych, usługowych, handlowych czy instytucjach administracji samorządowej.

Studia I stopnia

Studia mają charakter interdyscyplinarny. Na pierwszych latach zdobędziesz wiedzę ogólną i kierunkową z zakresu: techniki i informatyki, organizacji i zarządzania, ekonomii, finansów i prawa. Następnie możesz wybrać specjalność.

 

Specjalności:

Inżynieria zarządzania produkcją
Projektowanie nowych oraz nadzorowanie istniejących procesów i systemów produkcyjnych w przedsiębiorstwach branży maszynowej, motoryzacyjnej, lotniczej.

– Informatyczne systemy zarządzania
Projektowanie i tworzenie baz danych związanych z zarządzaniem produkcją, implementacja informatycznych systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

– Systemy logistyczne przedsiębiorstwa
Określanie kosztów i terminów przyjmowanych zleceń produkcyjnych, zarządzanie stanami magazynów i stanami produkcji w toku, zarządzanie procesami zaopatrzenia i sprzedaży.

– Inżynieria bezpieczeństwa pracy
Normowanie czasu pracy, szkolenia pracowników, projektowanie stanowisk pracy z uwzględnieniem wymagań ergonomicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia II stopnia

Studia dostarczają zaawansowanej wiedzy inżynierskiej z zakresu organizacji i zarządzania systemami produkcyjnymi. Możesz wybrać jedną z czterech specjalności.

 

Specjalności

Inżynieria zarządzania przedsiębiorstwem
Twórcze rozwiązywanie problemów z zakresu inżynierii zarządzania, zastosowanie sztucznej inteligencji w procesach zarządzania przedsiębiorstwem.

– Informatyczne systemy przedsiębiorstwa
Wizualizacja i wirtualizacja systemów produkcyjnych, inżynieria danych w procesach wytwarzania, zarządzania projektami i usługami.

– Inżynieria administracji gospodarczej
Zarządzanie procesami gospodarczymi w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz użytkowanie systemów informatycznych w instytucjach administracji samorządowej.

– Inżynieria innowacji przemysłowych
Zarządzanie innowacjami i transferem technologii, zarządzanie projektami innowacyjnymi, rozwijanie kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów.

Dlaczego warto studiować zarządzanie i inżynieria produkcji? Zobacz sam.

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831