Zasady i tryb przyjęć na studia doktoranckie

Uchwała w sprawie zasad przyjęć rok akademicki 2018/2019

Uchwała Nr 1336/04/VI/2018 Senatu ATH z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki w roku akademickim 2018/2019

 

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831