Zasady przyjęć

Uchwała w sprawie zasad przyjęć rok akademicki 2018/2019

Uchwała Nr 1259/05/VI/2017 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2018/2019 na I rok studiów pierwszego oraz drugiego stopnia

 

Załączniki do uchwały nr 1259/05/VI/2017 z dnia 23 maja 2017 r.:

  • Załącznik nr 1 – Kierunki studiów, według Wydziałów, na które prowadzona będzie rekrutacja w roku akademickim 2018/2019
  • Załącznik nr 2 – Zestawienie przedmiotów podstawowych (P) oraz języka obcego (nowożytnego) będących podstawą kwalifikacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia
  • Załącznik nr 3 – Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia
  • Zalącznik nr 4 – Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia
  • Zalącznik nr 5 – Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na podstawie wyników potwierdzania efektów uczenia się

Budownictwo

Uchwała Nr 1321/12/VI/2017 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie w zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2018/2019 na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunek budownictwo

Transport

Uchwała Nr 1374/10/VI/2018 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia  23 października 2018 roku w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2018/2019 na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunek transport.

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Pobierz informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Zmień kontrast