Zasady przyjęć

Uchwała w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów pierwszego oraz drugiego stopnia - rok akademicki 2019/2020

Uchwała Nr 1384/12/VI/2018 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów pierwszego oraz drugiego stopnia – rok akademicki 2019/2020

 

Załączniki do uchwały:

 • Załącznik nr 1 – Kierunki studiów, na które prowadzona będzie rekrutacja w roku akademickim 2019/2020
 • Załącznik nr 2 – Zestawienie przedmiotów podstawowych (P) oraz języka obcego nowożytnego (JO) będących podstawą kwalifikacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia
 • Załącznik nr 3 – Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych
  i niestacjonarnych pierwszego stopnia
 • Załącznik nr 4 -Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych
  i niestacjonarnych drugiego stopnia
 • Załącznik nr 5 – Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych
  i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na podstawie wyników potwierdzania efektów uczenia się

Komunikaty

Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching

Termin szkolenia: rozpoczęcie: 14 luty 2019 r., 10 spotkań, po 5 godzin lekcyjnych, od godz. 16.30, raz w tygodniu w czwartki…

0 komentarzy

Studia II stopnia na kierunku Transport

W związku z uzyskaniem przez Wydział Zarządzania i Transportu we wrześniu b.r. uprawnień do prowadzenia studiów ogólnoakademickich II stopnia na kierunku Transport, od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 zapraszamy na ww. studia…

0 komentarzy

Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019

Kierunki studiów drugiego stopnia, rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019, na które prowadzona będzie rekrutacja od 1 lutego 2019 roku…

0 komentarzy

Terminy rekrutacji na studia r. ak. 2018/2019

Rejestracja na studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzona będzie w terminie od 1 lutego 2019 r….

0 komentarzy

Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching

Termin szkolenia: rozpoczęcie: zapisy trwają, 10 spotkań, po 5 godzin lekcyjnych, od godz. 16.15, raz w tygodniu w czwartki…

0 komentarzy

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Pobierz informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831