Zasady przyjęć 2020/2021
Uchwała w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021

Uchwała Nr 1427/06/VI/2019 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021

 

Załączniki do uchwały:

  • Załącznik nr 1 – Kierunki studiów, na które prowadzona będzie rekrutacja w roku akademickim 2020/2021
  • Załącznik nr 2 – Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
  • Załącznik nr 3– Zestawienie przedmiotów podstawowych (P) oraz języka obcego nowożytnego (JO) będących podstawą kwalifikacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
  • Załącznik nr 4 – Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia
  • Załącznik nr 5 – Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
    pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na podstawie wyników potwierdzenia efektów uczenia się

Uchwała Nr 1519/05/VI/2020 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika – rok akademicki 2020/2021

Uchwała Nr 1555/07/VI/2020 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Mechatronika – rok akademicki 2020/2021

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831