Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji – rok akademicki 2021/2022

Uchwała Nr 1522/05/VI/2020 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na rok akademicki 2021/2022

Uchwała Nr 1595/01/VII/2021 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 1522/05/VI/2020 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na rok akademicki 2021/2022

Uchwała Nr 1593/01/VII/2021 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 stycznia 2021 rokuw sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku mechatronika –  rok akademicki 2021/2022

Uchwała Nr 1594/01/VII/2021 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 stycznia 2021 sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku zdrowie publiczne –  rok akademicki 2021/2022

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831