Zasady przyjęć
Zasady przyjęć kandydatów, którzy:
zdawali egzamin maturalny wszystkie kierunki studiów
(z wyjątkiem kierunku: filologia)
kierunek studiów: filologia
zdawali egzamin dojrzałości wszystkie kierunki studiów
(z wyjątkiem kierunku: filologia)
kierunek studiów: filologia
posiadają dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej „International Baccalaureate” wydany przez International Baccalaureat w Genewie wszystkie kierunki studiów
(z wyjątkiem kierunku: filologia)
kierunek studiów: filologia

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831